Biblioteka+

Celem „Szkolenia dla bibliotekarzy” było umożliwienie bibliotekarkom i bibliotekarzom z małych bibliotek zdobycia nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. Organizację szkoleń Instytut Książki powierzył wojewódzkim bibliotekom publicznym. Odbywały się one w trzech etapach w latach 2010-2012 i były całkowicie bezpłatne. W tym okresie w województwie warmińsko-mazurskim przeszkolono 88 bibliotekarzy z 74 bibliotek publicznych, w tym z 15 filii bibliotecznych.

Więcej o szkoleniach dla bibliotekarzy można dowiedzieć się TUTAJ

2012

Konferencja podsumowująca cykl „Szkoleń dla bibliotekarzy” w województwie warmińsko-mazurskim

W dniu 13 listopada 2012 r. w WBP w Olsztynie odbyła się konferencja kończąca cykl szkoleń dla bibliotekarzy odbywających się w ramach wieloletniego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+”.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Lidii Derfert-Wolf pt. „Statystyka i badanie efektywności w bibliotekach publicznych – metody, narzędzia i korzyści”. Lidia Derfert-Wolf jest współtwórczynią projektu Analiz Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce oraz osobą kierującą Zespołem ds. opracowania wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych i pedagogicznych.

Zbigniew Meller, reprezentant Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., przedstawił ofertę ibuków dla bibliotek, czyli dostępu on-line do publikacji naukowych z różnych dziedzin wiedzy, z których czytelnicy będą mogli korzystać w siedzibie biblioteki lub na domowym komputerze.

Przedstawiono raport z badania ankietowego „Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek publicznych z Warmii i Mazur”, przygotowany przez Joannę Przegrocką, specjalistę ds. działalności dydaktycznej w zakresie doskonalenia zawodowego.

Punktem kulminacyjnym konferencji było podsumowanie cyklu szkoleń dokonane przez Renatę Pietrulewicz, regionalnego koordynatora Biblioteki+. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z tematyką poszczególnych modułów szkoleniowych, sylwetkami trenerów, opiniami uczestników szkoleń z poprzednich lat na temat warsztatów i prezentacjami bibliotek na temat nowych usług zainspirowanych szkoleniami: Katarzyna Jeżewska, dyrektor MPBP w Olecku zaprezentowała cykl spotkań dla nastolatków a Joanna Burska w zastępstwie Doroty Wieczorek z GBP w Lelkowie Klub Krasnala.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego cyklu szkoleń zostały wręczone certyfikaty poświadczające zdobycie nowych umiejętności wydane przez Instytut Książki, płyty z dokumentacją fotograficzną oraz torby z logo „Biblioteka+” promujące program.

Cykl szkoleń zakończony, przed nami jeszcze Konferencja!

Ostatni IV moduł szkoleń dla bibliotekarzy – z zakresu metod pracy z klientem biblioteki – odbył się w dniach 2-4 października 2012 r.

Zespół 24 bibliotekarzy uczestniczących w szkoleniu, został podzielony na dwie grupy. Każda z grup wzięła udział w warsztatach poświęconych metodom pracy z małymi dziećmi oraz w warsztatach dotyczących pracy z seniorami.

Program warsztatów na temat metod i form pracy z najmłodszym czytelnikiem obejmował m.in. połączenie różnych technik plastycznych z zabawami muzyczno–ruchowymi w pracy z małymi dziećmi oraz metody integrujące grupę. Zajęcia przeprowadziła Pani Ewa Romejko, kierownik Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci Abecadło w Olsztynie.

Do przeprowadzenia zajęć nt. metod pracy z osobami starszymi zaprosiliśmy Panią – Mirosławę Gorczyńską, kierownika Filii nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Bibliotekarze zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi edukacji seniorów, uczestniczyli mi.in w warsztatach treningu pamięci metodą skojarzeń oraz w zajęciach wykorzystujących motywy literackie w pracy z seniorami.

W ostatnim dniu szkolenia, podobnie jak w III module, jedna grupa bibliotekarzy wzięła udział w warsztatach z zakresu public relations poprowadzonych przez Panią Iwonę Bolińską-Walendzik, głównego specjalistę d/s public relations w WBP w Olsztynie, a w tym samym czasie druga grupa – uczestniczyła w warsztatach poświęconych sporządzaniu wniosków aplikacyjnych do programów operacyjnych MKiDN, prowadzonych przez Panią Joannę Przegrocką, specjalistę ds. działalności dydaktycznej w zakresie doskonalenia zawodowego w WBP w Olsztynie.

13 listopada 2012 r. zostanie zorganizowana Konferencja podsumowująca realizację w województwie warmińsko-mazurskim programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy” w ramach programu „Biblioteka+” dofinansowanego ze środków Instytutu Książki.

III moduł szkoleń dla bibliotekarzy

W dniach 11-13 września 2012 roku odbył się kolejny moduł Szkoleń dla bibliotekarzy, zorganizowany w ramach programu „Biblioteka+”.

Tym razem podczas pierwszego dnia szkolenia, 24 bibliotekarzy, poznawało metody badania potrzeb mieszkańców. Warsztaty poprowadziły trenerki – Łucja Krzyżanowska i Agnieszka Strzemińska z Pracowni Badań Społecznych „Stocznia” w dwóch 12-osobowych grupach. Bibliotekarze dowiedzieli się w jakim celu robi się badania potrzeb społecznych oraz poznali proste i tanie metody diagnozowania.

W drugim dniu szkolenia 12 bibliotekarzy ze wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego wzięło udział w wyjeździe szkoleniowym do Biblioteki Elbląskiej a 12 bibliotekarzy z zachodniej części województwa - w wyjeździe szkoleniowym do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Tam bibliotekarze zapoznali się z działaniami promocyjnymi stosowanymi w pracy obu bibliotek.

Ostatniego dnia szkoleń jedna grupa bibliotekarzy wzięła udział w warsztatach z zakresu public relations poprowadzonych przez Iwonę Bolińską-Walendzik Głównego specjalistę d/s public relations w WBP w Olsztynie, a w tym czasie druga grupa – w warsztatach poświęconych sporządzaniu wniosków aplikacyjnych do programów operacyjnych MKiDN, prowadzonych przez Joannę Przegrocką specjalistę ds. działalności dydaktycznej w zakresie doskonalenia zawodowego w WBP w Olsztynie.

II moduł szkoleń dla bibliotekarzy w 2012 r.

W dniach 12-14 czerwca 2012 roku w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, odbył się kolejny moduł Szkoleń dla bibliotekarzy, zorganizowany w ramach programu „Biblioteka+” pt. „Szkolenie z zakresu prawa i zarządzania biblioteką”.

24 bibliotekarzy, podczas pierwszego dnia szkolenia, miało możliwość zgłębić wiedzę na temat aspektów prawnych w działalności biblioteki. Szkolenie przeprowadził Rafał Golat – radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trener omówił ważne w pracy bibliotekarza ustawy, m.in.: ustawę o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych oraz o ochronie danych osobowych. Bibliotekarze na bieżąco mogli zadawać pytania i korzystać z pomocy specjalisty w wyjaśnianiu kłopotliwych zagadnień prawnych w działalności swojej biblioteki.

Tematem drugiego dnia szkolenia było zarządzanie biblioteką. Szkolenie poprowadzone zostało przez Andrzeja Marcinkiewicza - Dyrektora WBP w Olszynie. Poruszono takie kwestie jak: funkcje lidera, style kierowania i rozwoju indywidualnego pracownika oraz etapy rozwoju zespołu.

Kolejny moduł szkoleń odbędzie się w dniach 11-13 września 2012 r., w tym w dniu 12 września zaplanowane jest szkolenie wyjazdowe do Biblioteki Elbląskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Pozostałe dwa dni poświęcone zostaną na warsztaty z zakresu public relations, badania potrzeb czytelniczych oraz sporządzania wniosków aplikacyjnych do programów operacyjnych MKiDN.

Pierwsze szkolenia w 2012 r. już za nami

W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. rozpoczęliśmy trzecią edycję szkoleń dla bibliotekarzy finansowanych ze środków Instytutu Książki w ramach programu dotacyjnego “Szkolenia dla bibliotekarzy” w ramach programu “Biblioteka+” Ofertę szkoleniową skierowano do grupy 24 bibliotekarzy, którzy uczestniczyć będą w 11-dniowym cyklu szkoleń. Pełny cykl będzie się składał z 4 modułów.

Szkolenia zainicjował moduł poświęcony rozwojowi umiejętności interpersonalnych. Zajęcia przeprowadzone zostały przez trenerki – Agnieszkę Czarkowską i Małgorzatę Kijak-Olechnicką.

Treść pierwszego dnia zajęć dotyczyła współpracy w zespole, barier komunikacyjnych oraz metod rozwiązywania konfliktów. Drugi dzień warsztatów poświęcony był tematyce związanej z cechami i elementami wystąpień publicznych, komunikacji niewerbalnej oraz tzw. pierwszego wrażenia. Wśród poruszanych zagadnień były m.in. kwestie dotyczące sposobów radzenia sobie z emocjami, tremą i właściwego przygotowania się do wystąpienia. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe.

Sami uczestnicy szkolenia twierdzą, iż „poznane treści i umiejętności przydadzą się nie tylko w pracy zawodowej, lecz również w życiu osobistym”. Ponadto podobał im się „bardzo jasny sposób prowadzenia i przećwiczenia zdobytej wiedzy” a także „praktyczne zadania robione w grupach”.

II moduł odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2012 r. i dotyczyć będzie prawa w działalności biblioteki oraz zarządzania zespołem w bibliotece. Moduł ten zostanie zrealizowany przez dr Rafała Golata – radcę prawnego w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Andrzeja Marcinkiewicza - Dyrektora WBP w Olszynie. Kolejne moduły odbędą się w dniach 11 i 13 września 2012 r. oraz 2-4 października 2012 r. 12 września zaplanowane jest szkolenie wyjazdowe do Biblioteki Elbląskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Cykl szkoleniowy zakończy się konferencją podsumowującą w dniu 7 listopada 2012 r.

Szkolenia dla bibliotekarzy dają bibliotekarkom i bibliotekarzom z małych bibliotek możliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. Efektem szkoleń ma być rozwój małych bibliotek publicznych, które powinny w przyszłości pełnić rolę lokalnych centrów dostępu do kultury i wiedzy.

2011

6.10.2011 – Konferencja podsumowująca cykl szkoleń dla bibliotekarzy z regionu

W dniu 6 października 2011 roku w Starym Ratuszu w Olsztynie odbyła się konferencja kończąca cykl szkoleń dla bibliotekarzy, odbywających się w ramach wieloletniego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka+”. Organizatorem konferencji była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Otwarcia konferencji dokonała Wiesława Borkowska-Nichthauser, Zastępca Dyrektora WBP w Olsztynie. Następnie swoimi wystąpieniami zaszczycili uczestników konferencji: Waldemar Majcher przedstawiciel Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji oraz Andrzej Fabisiak - Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Marketingu Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie i jednocześnie Prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej. W programie konferencji znalazło się także wystąpienie Barbary Gołąbek – Dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku. Podczas tego wystąpienia zaprezentowano efekty realizowanego w 2011 roku projektu „Wyposażenie Oddziału dla Dzieci w Bibliotece Publicznej w Pasłęku” w ramach programu MKiDN „Infrastruktura kultury”.

Punktem kulminacyjnym konferencji było podsumowanie cyklu szkoleń dokonane przez regionalnego koordynatora Biblioteki+, Renatę Pietrulewicz. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z tematyką poszczególnych modułów szkoleniowych, sylwetkami trenerów oraz opiniami kursantów na temat warsztatów. Wystąpienie ilustrowała prezentacja multimedialna, a także film nakręcony podczas pierwszego zjazdu szkoleniowego. Następnie wszystkim uczestnikom cyklu szkoleń zostały wręczone certyfikaty poświadczające zdobycie nowych umiejętności, a pozostałym osobom biorącym udział w konferencji – torby z logo „Biblioteka+” promujące program.

IV moduł szkoleń dla bibliotekarzy

Ostatni moduł szkoleń dla bibliotekarzy – z zakresu metod pracy z klientem biblioteki – odbył się w dniach 4-6 października 2011 r.

Zespół 24 bibliotekarzy uczestniczących w szkoleniu, został podzielony na dwie grupy. Podziału dokonano zgodnie z wcześniej zgłoszonymi preferencjami uczestników. Pierwsza grupa uczestniczyła w warsztatach na temat metod pracy z młodzieżą. Program warsztatów obejmował m.in. zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb młodzieży i komunikacją z tą grupą wiekową, zagadnienia związane z marketingiem bibliotecznym i wolontariatem. Uczestnicy mogli także podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi w zakresie pracy z młodzieżą. Zajęcia przeprowadzili trenerzy – Joanna i Paweł Podolak.

W tym samym czasie, druga grupa uczestników brała udział w warsztatach dotyczących metod pracy z osobami starszymi, które przeprowadziła trenerka - Mirosława Gorczyńska. Bibliotekarze zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi edukacji oraz uczestniczyli w warsztatach treningu pamięci, warsztatach genealogicznych i opracowali scenariusz spotkania z seniorami.

Podczas ostatniego dnia szkoleniowego, obie grupy miały okazję zapoznać się z działalnością oraz dobrymi praktykami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (zajęcia przeprowadziła Wiesława Borkowska-Nichthauser, Zastępca Dyrektora WBP w Olsztynie), a także z nowoczesnymi aranżacjami przestrzeni bibliotecznej, które przedstawił Maciej Walczyna – autor m.in. projektów Laboratoriów Dydaktycznych w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie oraz trener w Instytucie Edukacji i Kreatywności Educoncept ASP. Maciej Walczyna posiada praktyczne doświadczenie w konsultacjach architektonicznych zamówionych przez kilkadziesiąt bibliotek.

III moduł szkoleń dla bibliotekarzy

„Szkolenie z zakresu badania potrzeb mieszkańców oraz public relations w bibliotece” – taki tytuł nosił III moduł z cyklu „Biblioteka+. Szkolenia dla bibliotekarzy”. Tradycyjnie już bibliotekarze biorący w nim udział zakwaterowani zostali w Dworze Kraplewo, niedaleko Ostródy. Tym razem szkolenie odbywało się na przestrzeni 3 dni: 6-8 września 2011 r.

Pierwszy i trzeci dzień poświęcone zostały tematyce wizerunku biblioteki oraz badaniom potrzeb mieszkańców.

Zajęcia z public relations prowadziła Iwona Bolińska-Walendzik, specjalista z WBP w Olsztynie. Podczas tych warsztatów bibliotekarze dowiedzieli się o tym jak wykreować wizerunek biblioteki jako firmy, jak graficznie zaprezentować tekst i skonstruować przyciągający uwagę nagłówek, a także o sposobach nawiązywania kontaktu i utrzymywania dobrych relacji z mediami, sponsorami i odbiorcami.

„O co chodzi w badaniach, czyli po co nam badania?”, „Konstruowanie narzędzi badawczych, czyli jak pytać, żeby dostać odpowiedź?”, „Analiza, czyli czego można się dowiedzieć z badania?” – na te pytania odpowiedzi udzieliły trenerki Agnieszka Strzemińska, i Łucja Krzyżanowska z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Drugiego dnia szkolenia (7.10), rano, dwie grupy bibliotekarzy zostały zawiezione do bibliotek w Ełku i Elblągu, gdzie zaprezentowane zostały działania promocyjne w pracy tych placówek.

II moduł szkoleń dla bibliotekarzy

W dniach 14-15 czerwca 2011, w Dworze Kraplewo, odbył się kolejny moduł Szkoleń dla bibliotekarzy, zorganizowanych w ramach Programu Biblioteka+, pt. „Szkolenie z zakresu prawa i zarządzania biblioteką”.

24 bibliotekarzy, podczas dwóch dni szkoleniowych miało możliwość uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą prawa bibliotecznego pod kierunkiem Rafała Golata. Omówione zostały ważne dla pracy bibliotekarza ustawy, m.in.: o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo zamówień publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o ochronie danych osobowych. Bibliotekarze na bieżąco mogli zadawać pytania związane z interesującymi ich zagadnieniami i korzystać z pomocy fachowca w wyjaśnianiu trudniejszych prawnych kwestii.

Równie ważny był drugi temat: zarządzanie biblioteką, prowadzony przez Monikę Osakiewicz. Bibliotekarze w tej części szkolenia dowiedzieli się czym jest zespół, jakie funkcje pełni lider, poznali style kierowania i rozwoju indywidualnego pracownika oraz etapy rozwoju zespołu. Prócz tego uczestnicy uczyli się, w jaki sposób informacja zwrotna może stać się efektywnym narzędziem motywowania.

Pierwsze szkolenia za nami

Rozpoczęliśmy drugą edycję szkoleń dla bibliotekarzy, finansowanych w ramach Programu Biblioteka+ ze środków Instytutu Książki.

Cykl szkoleń, podobnie jak w roku ubiegłym, zainicjował moduł poświęcony rozwojowi umiejętności interpersonalnych. Zajęcia przeprowadzone zostały przez trenerki – Urszulę Cimoch i Agnieszkę Koncką-Olejnik z firmy „Wsparcie bibliotek”.

27 kwietnia br. uczestnicy szkolenia spotkali się na dworcu w Olsztynie, aby wspólnie udać się do Kraplewa – niewielkiej miejscowości położonej koło Ostródy. Tam, po zakwaterowaniu, dwie grupy bibliotekarzy rozpoczęły dwudniowe warsztaty.

Tematyka pierwszego dnia zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.: aktywnego słuchania, barier komunikacyjnych i ich niwelowania, roli komunikacji niewerbalnej oraz metod zapobiegania konfliktom i nieporozumieniom.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był tematyce związanej z asertywnym komunikowaniem się ze współpracownikami i klientami. Wśród poruszanych zagadnień były m.in. kwestie dotyczące sposobów radzenia sobie z emocjami, właściwego reagowania na krytykę i komplementy oraz podnoszenia jakości obsługi klienta.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe zawierające treści poruszane podczas zajęć, ćwiczenia do samodzielnego wykonywania oraz zestawienie literatury przedmiotu.

Nowe kompetencje, w które zostali wyposażeni bibliotekarze, będą przydatne w codziennej komunikacji ze współpracownikami oraz klientami bibliotek, a co za tym idzie – przysłużą się do podwyższenia jakości obsługi w bibliotekach i satysfakcji jej użytkowników.


Rusza druga tura szkoleń dla bibliotekarzy

Mamy przyjemność poinformować, że już wkrótce odbędzie się pierwszy moduł z cyklu „Szkolenia dla bibliotekarzy” Programu Biblioteka+.

Na podstawie wyników badań ankiety przeprowadzonej wśród bibliotekarzy i bibliotekarek naszego województwa, do których – tak jak w roku poprzednim – skierowana jest oferta szkoleniowa, wyłoniono 24 osoby, które odbędą 10-dniowy cykl szkoleń. Pełny cykl będzie się składał z 4 modułów.

Pierwszy moduł – „Umiejętności osobiste i interpersonalne” – odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2011 w Kraplewie pod Olsztynem (zapewniony będzie bezpłatny dojazd na trasie Olsztyn-Kraplewo-Olsztyn).

Bardziej szczegółowe informacje będą dostępne wkrótce – zapraszamy do odwiedzania naszej strony i sprawdzania aktualności.

2010

„Szkolenia dla bibliotekarzy” – odsłona czwarta: ostatnia.

Czwarty, ostatni, moduł szkoleń Programu Biblioteka+ poświęcony był zagadnieniu „Metody pracy z klientem biblioteki”. Przez trzy dni, od 16 do 18 listopada 2010 bibliotekarze przeszkoleni zostali w zakresie metod pracy z młodzieżą, z małymi dziećmi i ich opiekunami oraz z seniorami.

Pierwszy dzień, poświęcony młodzieży, poprowadziły Monika Romanowska i Kamila Radzymińska – pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej, filii 11, znanej szerzej pod nazwą Planeta11. Zajęcia poświęcone były zaprezentowaniu działalności Planety11, różnym formom pracy z młodzieżą oraz zbudowaniu planu imprezy i kalendarza imprez.

Dominik Kmita oraz Halina Wankowska-Marczak, specjaliści z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, przeszkolili bibliotekarzy w zakresie pracy z dziećmi: ich potrzeb, przygotowania merytorycznego bibliotekarza oraz form pracy, takich jak Grupy Zabawowe. Drugi dzień zakończył się uroczystą kolacją.

Trzeci, ostatni dzień szkoleń poświęcony został ofercie, którą mogą stworzyć bibliotekarze z myślą o seniorach. Warsztat poprowadziły Mirosława Gorczyńska z MBP we Wrocławiu filii nr 36 oraz Agnieszka Reszka z MBP we Wrocławiu filii nr 6.

To szkolenie było ostatnim w cyklu. Mamy nadzieję, że szkolenia okażą się przydatne w codziennej pracy.

„Szkolenia dla bibliotekarzy” – odsłona trzecia

Trzeci moduł, „Szkolenia z zakresu public relations biblioteki oraz badania potrzeb społecznych”, odbył się w dniach 12-14 października 2010.

Pierwszego dnia, w hotelu Omega w Olsztynie, miało miejsce szkolenie dotyczące metod przeprowadzania badań czytelniczych, poprowadzone przez Elżbietę Subocz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Drugi dzień został zorganizowany w taki sposób, by bibliotekarze mogli zapoznać się z działalnością i metodami promocji dwóch bibliotek publicznych, które prowadzą wzorcową działalność promocyjną: w Ełku i w Elblągu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które 13 października zostały zawiezione do wspomnianych bibliotek. Małgorzata Adamska, pracownik Biblioteki Elbląskiej, zaznajomiła bibliotekarzy z działaniami jednostki. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku w rolę przewodnika i wykładowcy wcieliła się jej dyrektorka – Iwona Drażba.

Ostatni, trzeci dzień, poświęcony był tworzeniu wizerunku biblioteki. Szkolenie poprowadzone zostało przez specjalistkę ds. public relations z WBP w Olsztynie Iwonę Bolińską-Walendzik.

Ruszyły szkolenia dla bibliotekarzy!

W dniu 8 czerwca b.r. WBP w Olsztynie zainaugurowała pierwszy cykl szkoleniowy w ramach programu „Szkolenia dla bibliotekarzy” (więcej w zakładce Szkolenia). W dwudniowym module pt. „Umiejętności osobiste i interpersonalne” udział wzięło 40 bibliotekarek i bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie odbyło się w olsztyńskim hotelu Omega pod kierunkiem doświadczonych trenerów z firmy ANS PR Consulting znanej już uczestnikom projektu „Z Danii do Polski”

Kolejny moduł szkolenia pt. „Zarządzanie biblioteką: aspekty prawne, zarządzanie czasem pracy” odbędzie się 7-8. września b.r. Poprowadzą go dr Bożena Jaskowska – dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Joanna Kamińska z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.