Biblioteka+

Twórcy MAK+ postawili sobie za cel stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego, który umożliwiłby zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, wymianę informacji o księgozbiorach i wypożyczeniach pomiędzy samymi bibliotekami oraz zdalny dostęp poprzez Internet dla czytelników. MAK+ jest zaadresowany do wszystkich bibliotek, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Każda biblioteka ma możliwość bezpłatnego przeszkolenia pracowników z obsługi systemu i testowania MAK+ przez 90 dni.

Więcej o MAK+ można dowiedzieć się TUTAJ