Biblioteka+

Internetyzacja w programie Biblioteka+ ma objąć wszystkie biblioteki gminne w Polsce wraz z ich filiami.

Na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych zawartego pomiędzy Telekomunikacją Polską SA, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w chwili obecnej trwa realizacja programu „Biblioteki z Internetem TP”. Zapewni on bibliotekom bezpłatne podłączenie i korzystanie z Internetu na wszystkich posiadanych komputerach na okres 3 lat. TP zapewni bibliotekom także dostęp do łącza bezprzewodowego dla użytkowników przychodzących do biblioteki z własnym laptopem.
Aby wziąć udział w programie należy wypełnić wniosek o dotację finansową z programu „Akademia Orange dla bibliotek” prowadzonego przez Fundację Orange.

Więcej o internetyzacji bibliotek można dowiedzieć się TUTAJ