Biblioteka+

Certyfikat Biblioteki+ przyznawany będzie placówkom gminnym realizującym w swej działalności europejskie standardy w zakresie infrastruktury, nowoczesnych technologii i obsługi użytkownika.
Zgodnie z decyzją ministra i ustaleniami pomiędzy Instytutem Książki a Biblioteką Narodową certyfikat przyznawać będzie dyrektor Biblioteki Narodowej na podstawie rekomendacji wystawionej przez Zespół Certyfikacyjny, w którego skład wchodzą bibliotekarze i ludzie książki. Certyfikat będzie obowiązywał przez określoną liczbę lat i będzie odnawialny.
O przyznanie certyfikatu dla swoich placówek bibliotecznych mogą występować jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej o Certyfikacie Biblioteki+ można dowiedzieć się TUTAJ.