Biblioteka+

Biblioteka+ http://www.bibliotekaplus.pl/

Instytut Książki http://www.instytutksiazki.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego http://www.mkidn.gov.pl/

Program Rozwoju Bibliotek http://www.biblioteki.org/