IV Światowe Dni Bajki
quiz

1. Kto pomógł Szewczykowi Dratewce wykonać prace zadane przez czarownicę?

mrówki, pszczoły, kaczki

zające, pszczoły, żabki

mrówki, motyle, kaczki

2. Kto podpisał cyrograf i z diabłem się bratał?

Pan Jowialski

Pan Twardowski

Pan Wołodyjowski

3. Który z braci w legendzie „O Lechu, Czechu i Rusie” był najmłodszy?

Rus

Czech

Lech

4. Kto mieszkał na wzgórzu pod Krakowem, pożerał owce i porywał panny?

Bazyliszek

Smok Wawelski

Smok Zenobiusz

5. Co kwitnie raz w roku, w noc świetojańską?

kwiat paproci

kwiat pokrzywy

kwiat piwonii

6. Kto mieszkał w podziemiach zamku i obiecał biednemu szewczykowi sto dukatów?

Diamentowa Kaczka

Srebrna Kaczka

Złota Kaczka

7. Skąd szewczyk Skuba wziął siarkę, aby pokonać smoka?

z głębi jeziora

z kamieniołomów za miastem

z leśnej pieczary

8. Jak miała na imię żona Piasta?

Rzepicha

Kunegunda

Jurata

9. Co było potrzebne do pokonania Bazyliszka?

miecz

lustro

kusza

10. Co się stało ze smokiem po zjedzeniu owcy?

spuchł jak balon

zemdlał

miał wielkie pragnienie

11. Kto otruł stryjów i za karę został zjedzony przez myszy?

król Krak

książę Popiel

król Zygmunt

12. Kogo Wanda nie chciała za męża?

Węgra

Czecha

Niemca

13. Jak miała na imię córka Króla Tysiąca Jezior?

Łucja

Łyna

Drwęca

14. Czyj wizerunek widnieje w herbie Olsztyna?

św. Krzysztofa

św. Wojciecha

św. Jakuba

15. Kogo Mazur uczył gry na skrzypcach?

diabła

kowala

anioła