Wypożyczalnia Główna i Mędzybiblioteczna

ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 527 57 97
e-mail: wypozyczalnia@wbp.olsztyn.pl

kierownik: Danuta Kazaniecka

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 8:00 - 14:00

Bogaty wybór dzieł naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy, głównie nauk humanistycznych, takich jak historia, nauki społeczne i ekonomiczne, teoria literatury, bogate piśmiennictwo o regionie Warmii i Mazur, lektury, podręczniki akademickie, a także podstawowe dzieła z różnych dziedzin wiedzy.

Szeroki zakres powojennego dorobku wydawniczego z zakresu literatury pięknej polskiej i obcej w wolnym dostępie w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej.

Klasyka światowa i literatura współczesna w językach obcych, a także jej wersje uproszczone (książki oraz audiobooki). Podręczniki, audiokursy do nauki języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania, materiały przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych (w tym IELTS, TOEFL, TOEIC). Pomoce dydaktyczne, książki metodyczne, filmy, gry, plakaty edukacyjne.

Wydawnictwa audiowizualne – audiobooki, filmy, dokumenty elektroniczne.

 CYFROWA OFERTA WBP – E-BOOKI - bezpłatny dostęp online do publikacji naukowych z różnych dziedzin wiedzy oraz do wybranych tytułów z literatury pięknej polskiej i obcej.
Warmińsko-Mazurski Zasób Biblioteczny e-book-ów dostępny jest na platformie książek elektronicznych libra.ibuk.pl

AMERYKA W TWOJEJ BIBLIOTECE - dostęp do kolekcji książek anglojęzycznych oraz amerykańskiej biblioteki cyfrowej eLibraryUSA, w ramach programu ameryka@twojej bibliotece, realizowanego w partnerstwie z ambasadą USA w Warszawie.
Strona internetowa projektu http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/ameryka/

BIBLIOTEKA NIEMIECKA I MEDIOTEKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO – kolekcje niemieckojęzyczne udostępnione w ramach współpracy WBP z Goethe-Institut w Warszawie.
Strona internetowa projektu:
http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/goethe/

Zasady korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej określa Regulamin korzystania z usług Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.


Wypożyczalnia Główna udostępnia 35 miejsc dla czytelników, w tym 27 stanowisk komputerowych.
Bezpłatny dostęp do Internetu oferujemy na 22 stanowiskach komputerowych.
Bazy katalogowe można przeglądać na 27 stanowiskach.

PIAP – Punkt Publicznego Dostępu do Internetu (parter)

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu
i sieci PIAP ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 8:00 - 14:00

Udostępnia użytkownikom stanowiska komputerowe z oprogramowaniem Mac OS X, bezpłatnym dostępem do Internetu. Przy stanowiskach możliwe jest drukowanie, skanowanie dokumentów lub nagranie na nośniki zewnętrzne.Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 527 57 97
e-mail: mbibl@wbp.olsztyn.pl

prowadzące: Izabella Piotrowska, Jolanta Czapska,

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 800 - 1900
sobota: 800 - 1400

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza z bibliotek krajowych i zagranicznych, na życzenie czytelników, publikacje niezbędne do prac naukowych, publicystycznych, pracy zawodowej lub studiów. Najczęściej współpracuje z Biblioteką Narodową i bibliotekami uniwersyteckimi z Warszawy, Torunia, Krakowa, Lublina.

Rewersy można składać osobiście (czytelnicy indywidualni) lub wypełnić formularz on-line (czytelnicy indywidualni i biblioteki).