WAWRZYN - Literacka Nagroda Warmii i Mazur

WAWRZYN

Literacka Nagroda Warmii i Mazur

Patronat honorowy nagrody:
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Nominacje za rok 2017

Nagrody i nominacje za rok: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Członkowie oraz Regulamin Kapituły


Patronat medialny: