Dział Promocji

ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

kierownik: Iwona Bolińska-Walendzik

Urszula Maciąg
Karolina Lewandowska

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:15 - 15:15

Dział Promocji zajmuje się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz koordynacją prac Galerii Stary Ratusz.

Do jego podstawowych zadań należy:

  • współpraca z mediami,
  • redagowanie materiałów prasowych,
  • redagowanie aktualności na stronę internetową biblioteki,
  • przygotowywanie oprawy plastycznej do wydarzeń i wydawnictw realizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie,
  • inicjowanie, opracowywanie i stymulowanie programów unowocześniających prace WBP i bibliotek publicznych w zakresie public relations oraz działalności popularyzacyjnej i wydawniczej.