Dział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn
tel. (89) 524 90 43
e-mail: informatycy@wbp.olsztyn.pl

kierownik: Krzysztof Tkacz

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:15 - 15:15

Dział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych zajmuje się komputeryzacją procesów bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Do podstawowych zadań w zakresie komputeryzacji procesów bibliotecznych WBP należy:

 • bieżąca obsługa sprzętu komputerowego WBP,
 • administrowanie bazami danych WBP,
 • tworzenie i utrzymanie stron internetowych należących do WBP,
 • koordynowanie budowy katalogu zbiorów WBP i wspomaganie od strony technicznej,
 • prace wdrożeniowe związane z migracją do MAKa,
 • prace koordynacyjne nad udoskonalaniem formatu USMARC zaimplementowanego w WBP,
 • bieżąca obsługa serwerów i kont użytkowników,
 • archiwizacja zasobów komputerowych WBP,
 • ochrona antywirusowa zasobów komputerowych WBP,
 • uaktualnianie oprogramowania i zarządzanie licencjami oprogramowania,
 • prowadzenie dokumentacji sprzętu, sieci i oprogramowania,
 • obsługa pracowni komputerowej WBP,
 • szkolenia doskonalące pracowników i osób spoza WBP,
 • wsparcie techniczne dla Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej,
 • wsparcie techniczne dla projektu Bazy Informacji Lokalnej,
 • tworzenie nowych strategii i rozwiązań technicznych WBP,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do wzbogacenia WBP w sprzęt i oprogramowanie poprzez przygotowanie wniosków do lokalnych władz, fundacji krajowych i zagranicznych oraz EU.

Pomoc bibliotekom publicznym województwa warmińsko - mazurskiego w zakresie komputeryzacji polega na:

 • prowadzeniu szkoleń z obsługi komputera w zakresie podstawowym i zaawansowanym,
 • prowadzeniu szkoleń z obsługi specjalistycznych programów bibliotecznych,
 • pomocy w budowie komputerowego katalogu zasobów bibliotecznych,
 • pomocy w zakresie planowania i realizacji zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • konfiguracji i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • bieżących konsultacjach i doradztwie,