Tytuł

MODERNIZACJA ROKU 2003

w kategorii
"Obiekty Kultury, Sportu i Rekreacji"

obiektu
Remont i Modernizacja
Starego Ratusza
w Olsztynie


dla
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie


Przewodniczący Komisji Konkursowej
prof. dr hab. Adam Podhorecki

Komisarz Konkursu
Roman Pikuła

Warszawa, sierpień 2004