Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa

MEDAL BIBLIOTHECA MAGNA


otrzymuje
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

Warszawa
2 kwietnia 2004 r.

Przewodniczący
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Jan WOŁOSZ