Dane statystyczne WBP w Olsztynie na dzień 31.12.2018

  Zbiory ogółem   Wypożyczenia  Odwiedziny   Udzielone informacje 
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna  342 256 290 384 338 957 81 866