Dane statystyczne WBP w Olsztynie na dzień 31.12.2016

  Zbiory ogółem   Wypożyczenia  Odwiedziny   Udzielone informacje 
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna  337 075 283 944 390 587 75 782