Dział Analiz i Współpracy z Regionem

ul. 1 Maja 5
10-117 Olsztyn
tel. (89) 524 90 37, (89) 524 90 38, (89) 524 90 41
e-mail: wspolpraca@wbp.olsztyn.pl

kierownik: Adrianna Walendziak

Joanna Burska
Joanna Cieślińska
Joanna Kaska
Elżbieta Maruszczak

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:15 - 15:15

Dział Analiz i Współpracy z Regionem sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi województwa warmińsko-mazurskiego.

Do jego podstawowych zadań należy:

  • organizowanie i realizowanie doskonalenia zawodowego (seminaria, warsztaty, kursy),
  • wprowadzanie nowych metod i form pracy w placówkach bibliotecznych,
  • opracowywanie ocen, analiz oraz sprawozdań z działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego,
  • koordynowanie i nadzorowanie programów służących unowocześnianiu pracy i rozwojowi czytelnictwa,
  • udzielanie konsultacji