Dział Gromadzenia i Opracowania Zasobów

Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel./fax (89) 527 69 30
e-mail: gromadzenie@wbp.olsztyn.pl

kierownik: Anna Maria Michalkiewicz

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00

W Dziale Gromadzenia i Opracowania Zasobów prowadzi się sumaryczną oraz szczegółową ewidencję wpływów i ubytków następujących materiałów bibliotecznych:

       - wydawnictw zwartych
       - wydawnictw ciągłych
       - zbiorów specjalnych (audiobook’ów, filmów, dokumentów elektronicznych, muzyki, kartografii, ikonografii)

Dokonuje się zakupów nowości wydawniczych, przyjmuje dary, bierze udział w wymianie międzybibliotecznej, wprowadza wpływy regionalnego egzemplarza obowiązkowego, prowadzi gospodarkę drukami zbędnymi.

Bazy tworzone w dziale GOZ wchodzą w skład katalogu zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Opracowanie dokumentów (formalne i rzeczowe) odbywa się w formacie MARC 21, w programie MAK+, z wykorzystaniem klasyfikacji UKD, deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz obowiązujących norm na opis bibliograficzny poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych.

Pracownicy działu służą doradztwem bibliotekom z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów.


Zgłoś swoją propozycję uzupełnienia zbiorów

Ewidencja zbiorów w bibliotece (prezentacja)

Kontrola zbiorów w bibliotece (prezentacja)

Przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej