Czytelnia Główna

ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 535 97 81
e-mail: czytelnia@wbp.olsztyn.pl

kierownik: Izabela Frąckowiak

Czytelnia Książek (I piętro)

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 8:00 - 14:00

Bogaty księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy - ekonomii, prawa, psychologii, pedagogiki, marketingu, zagadnień społeczno-politycznych, ekologii, językoznawstwa, nauk przyrodniczych, administracji, geografii, sztuki, biografii. Szczególnie rozbudowane są zbiory z zakresu historii i historii literatury.
Bogate zbiory książek XIX wiecznych reprezentujące oficyny wydawnicze od Moskwy, Petersburga, Królewca po Paryż i Lipsk.

Przyjmowanie zamówień na zbiory odbywa się:

  • na podstawie rewersów wypełnianych osobiście
  • pocztą elektroniczną czytelnia@wbp.olsztyn.pl
  • telefonicznie nr tel. (89) 535 97 81

Zamówione zbiory można kopiować (ksero, skany, zdjęcia) po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

W Czytelni jest możliwość korzystania z wydzielonego „Pokoju cichej pracy”.

Studenckie Pogotowie Książkowe Studenckie Pogotowie Książkowe

Telecentrum (przy Czytelni Książek)

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu
i sieci PIAP ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 8:00 - 14:00

Udostępnia użytkownikom 22 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem Mac OS X 1.6.5, z bezpłatnym dostępem do Internetu. Przy wszystkich stanowiskach możliwe jest drukowanie, skanowanie dokumentów lub nagranie na nośniki zewnętrzne.

Czytelnia czasopism (parter)

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00
sobota: 8:00 - 14:00

Szeroki wybór dzienników, tygodników, prasy regionalnej oraz czasopism naukowych służących kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W zbiorach Czytelni znajdują się również tytuły wielu najważniejszych polskich czasopism literackich i kulturalnych wydanych przed 1939 rokiem (m.in. Wiadomości Literackie, Bluszcz, Tygodnik Ilustrowany) Korzystając ze znajdujących się w Czytelni stanowisk komputerowych można rozszerzyć listę czasopism o czasopisma w wersji elektronicznej.

Z bieżących czasopism gromadzonych w Czytelni można korzystać na zasadzie wolnego dostępu do półek.

Przyjmowanie zamówień na zbiory odbywa się:

  • na podstawie rewersów wypełnianych osobiście
  • pocztą elektroniczną czytelnia@wbp.olsztyn.pl
  • telefonicznie nr tel. (89) 535 97 81

Zamówione zbiory można kopiować (ksero, skany, zdjęcia) po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

Wykaz czasopism dostępnych w Czytelni

Piap – Punkt Publicznego Dostępu do Internetu (parter)

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu
i sieci PIAP ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00
sobota 8:00 - 14:00

Udostępnia użytkownikom stanowiska komputerowe z oprogramowaniem Mac OS X 1.6.5, bezpłatnym dostępem do Internetu. Przy stanowiskach możliwe jest drukowanie, skanowanie dokumentów lub nagranie na nośniki zewnętrzne.