Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce. Konkurs dla bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego.
laureaci Powrót do strony głównej.

Podsumowanie konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpiło podczas Regionalnej Konferencji dla bibliotekarzy „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”, która odbyła się 16 grudnia 2014 r. w Starym Ratuszu WBP.

Do konkursu przystąpiło 12 bibliotek. Po zapoznaniu się z dokumentacją, komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora WBP, wyłoniła następujących laureatów:

W kategorii bibliotek gminnych:

W kategorii bibliotek miejsko-gminnych:

W kategorii bibliotek miejskich:

Każdy laureat mógł sam wybrać nagrodę z katalogu nagród stworzonego przez WBP w Olsztynie.

Pozostałym 6 bibliotekom przyznano nagrody za udział w konkursie.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie