INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WYPOŻYCZEŃ

INFORMACJE O CZYTELNIKU

Ekran podzielony jest na dwie części - część lewa (zobacz) zawiera informacje o czytelniku i jego wypożyczeniach. Dane czytelnika zostaną wyświetlone tylko i wyłącznie po odczytaniu kodu kreskowego z karty czytelnika (zobacz) i ukażą się aktualne dane czytelnika (przykład).

 

SPRAWDZENIE KONTA

 1. Przy pomocy czytnika kodów kreskowych sczytaj kod ze swojej karty (zobacz).
 2. Na ekranie pojawią się dane osobowe oraz ilość wypożyczonych książek (zobacz).
 3. Aby dowiedzieć się kiedy książka została wypożyczona i kiedy powinna być zwrócona zaznacz numer książki za pomocą strzałek i naciśnij klawisz lub (zobacz).
 4. Szczegółowy stan konta (tytuły oraz termin zwrotu) - naciśnij klawisz lub (zobacz).

  UWAGA!
  Przed odejściem od komputera należy będąc w lewej części ekranu nacisnąć klawisz aby dane osobowe nie były widoczne dla innych czytelników.

 

INFORMACJE O KSIĘGOZBIORZE

Część prawa ekranu zawiera informacje o księgozbiorze (katalogu) (zobacz). Przejście pomiędzy lewą prawą stroną następuje po naciśnięciu klawisza tabulacji lub .

Można wypisywać rewersy tylko dla książek o numerach inwentarzowych (pola ) zaczynających się od prefiksów 000 i 047:

000-123456 ( )     lub      000-123456-c ( )     lub      047-123456 ( )
(zobacz)

Jeśli numer zaczyna się od innego prefiksu, książki nie można wypożyczyć (zobacz).

Za numerem inwentarzowym w nawiasach znajduje się informacja o dostępności książki. Jeżeli w nawiasach nie ma żadnego znaku, książkę można wypożyczyć. Jeżeli w nawiasach jest (P) (zobacz) lub (W) (zobacz) - książka już jest wypożyczona.

 

WYSZUKIWANIE KSIĄŻKI

 1. Przejdź na prawą stronę ekranu (zobacz).
 2. Wybierz jeden z indeksów, np. autor, tytuł, hasło przedmiotowe (temat) lub słowo w tytule. (zobacz) przy pomocy strzałek i naciśnij .
 3. W zależności od wybranego indeksu wpisz z klawiatury: nazwisko i imię autora lub tytuł lub hasło przedmiotowe (temat) poszukiwanej książki (zobacz) i naciśnij (zobacz). Można wpisać fragment tekstu zawartego w dowolnym indeksie i po naciśnięciu klawisza wyświetlona zostanie lista najbardziej dopasowanych elementów do wpisanego fragmentu. (zobacz)
 4. Ponownie naciśnij aby uzyskać informacje o poszukiwanej książce (zobacz).
 5. Numer porządkowy i liczba znalezionych dokumentów podana jest w górnym wierszu prawej części ekranu w nawiasach (przykład). Aby zobaczyć następny opis naciśnij klawisz lub , aby zobaczyć poprzedni naciśnij klawisz .
 6. Jeżeli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje o wybranej pozycji wciśnij klawisz (zobacz).
 7. Aby powrócić do wcześniej wyświetlanych informacji należy naciskać klawisz .

 

WYPEŁNIANIE REWERSÓW

Aby wypełnić rewers należy wpisać: numer inwentarzowy (zawartość pola ) w miejsce sygnatury, autora, tytuł oraz imię, nazwisko i numer karty czytelnika.

Wzór rewersu
Wzór rewersu

 

Powrót