Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Dokumentacja kadrowa w świetle istotnych zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 1.01.2019 r.

24 czerwca 2019 r. zapraszamy pracowników bibliotek publicznych z naszego województwa na szkolenie „Dokumentacja kadrowa w świetle istotnych zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 1.01.2019 r.”. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do 30 maja 2019 r.

Szkolenie jest płatne, kwota za udział w szkoleniu uzależniona będzie od liczby uczestników i wynosić będzie: przy 20 uczestnikach około 205 zł brutto, przy 30 uczestnikach około 140 zł brutto za osobę.

Oferta szkoleniowa

Formularz zgłoszeniowy (on-line)


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.