Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Nagłówek

KONFERENCJE

Konferencja WBP w Olsztynie „Co za nami, co przed nami”
dla kadry zarządzającej bibliotek
27.03.2019
WAWRZYN – Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2018
Bibliotheca Bona
23.05.2019
38. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP30-31.05.2019
XI Wojewódzki Zlot Moderatorów DKK12.06.2019
Kalejdoskop Literacki – konferencja merytoryczna dla pracowników bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego nt. współczesnej literatury polskiej18.09.2019
Regionalna konferencja dla bibliotekarzy i organizatorów bibliotek11.12.2019

SZKOLENIA

Cykl szkoleń dla osób rozpoczynających pracę w bibliotece:
Biblioteka publiczna bliska mieszkańcom
Podstawy prawne działalności bibliotek publicznych
Najmłodsi w bibliotece publicznej. Projekty w bibliotekach
Zasoby biblioteki publicznej – podstawy gromadzenia i opracowywania
Działalność informacyjno-bibliograficzna biblioteki publicznej
Statystyka bibliotek publicznych
Promocja działań bibliotek publicznych

Miejsce: WBP w Olsztynie


9.04.2019
17.05.2019
6.06.2019
12.09.2019
17.10.2019
7.11.2019
5.12.2019
Ochrona danych osobowych (RODO)

Miejsce: WBP w Olsztynie

4.04.2019
Ludzie i organizacje w zmianie (dwudniowe warsztaty)

Miejsce: WBP w Olsztynie

25-26.04.2019
Para-buch! Książka w ruch!

Miejsce: WBP w Olsztynie

maj-czerwiec 2019
Rozwój kompetencji osobistych: jak radzić sobie z emocjami w pracy bibliotekarza?

Miejsce: WBP w Olsztynie

15.05.2019
Jak mówić o książkach, aby młodzi nas słuchali? Warsztaty: wprowadzenie do booktalkingu

Miejsce: WBP w Olsztynie

16.05.2019
Robot Photon w bibliotece

Miejsce: WBP w Olsztynie

20.05.2019
Kreatywność w pracy bibliotekarzy (dwudniowe warsztaty)

Miejsce: WBP w Olsztynie

21.05.2019
5.06.2019
Szkolenie stacjonarne dla uczestników projektu „O finansach... w bibliotece”

Miejsce: WBP w Olsztynie

czerwiec 2019
Deskryptory BN

Miejsce: WBP w Olsztynie

7.06.2019
Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu

Miejsce: WBP w Olsztynie

17.06.2019
Wirtualna rzeczywistość w bibliotece

Miejsce: WBP w Olsztynie


18.06.2019
Wystartuj z video

Miejsce: WBP w Olsztynie

28.06.2019
Wirtualna rzeczywistość w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie
Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie


9.09.2019
24.09.2019
4.10.2019
9.10.2019
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece: praktyczne warsztaty z obsługi aplikacji do VR

Miejsce: WBP w Olsztynie

4.09.2019
Aplikacje warte polecania w bibliotece

Miejsce: WBP w Olsztynie

2.10.2019
Cyfrowe Archiwum Międzypokoleniowe

Miejsce: WBP w Olsztynie

3.10.2019
Moja, moja! Jak i z kim promować bibliotekę

Miejsce: WBP w Olsztynie

10.10.2019
Grafika dla nie-grafika

Miejsce: WBP w Olsztynie

11.10.2019
Promocja czytelnictwa – metody pracy z różnymi grupami wiekowymi

Miejsce: WBP w Olsztynie

13.11.2019
Nowoczesne formy promocji czytelnictwa

Miejsce: WBP w Olsztynie

14.11.2019

Więcej informacji o poszczególnych szkoleniach w zakładce Dla bibliotekarzy


WBP w Olsztynie oferuje możliwość zorganizowania szkoleń wyjazdowych w siedzibach bibliotek publicznych:

Statystyki dla rzecznictwa
Edytor tekstu Word, Excel – poziom podstawowy i zaawansowany
Projekty w bibliotekach – działanie i finansowanie
Jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie?
Zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych
DŻS – zebrać, ogarnąć, udostępnić
Robot Photon w bibliotece
Kodowanie w bibliotece
Blog jako forma promocji działań biblioteki
Bibliografia
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa
Deskryptory BN

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt
z Działem Analiz i Współpracy z Regionem pod adresem wspolpraca@wbp.olsztyn.pl.


Zapraszamy do skorzystania z oferty warsztatów w siedzibie WBP w Olsztynie:

Warsztaty introligatorskie
Warsztaty w Pracowni Starych Technik Drukarskich
Warsztaty Ebru

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt
z Działem Promocji pod adresem promocja@wbp.olsztyn.pl.

Stopka

The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.