Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 

„O finansach... w bibliotece” – 6. edycja

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt „O finansach… w bibliotece – 6. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dzięki projektowi 2000 osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w miastach do 200 tysięcy mieszkańców, nauczy się, jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej, jak zarabiać na emeryturze, racjonalnie planować swoje domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone pieniądze. Natomiast bibliotekarze i bibliotekarki, dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenerów, zyskają wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.

W ramach 6. edycji projektu zaplanowane są:

Organizator projektu oferuje:

Nabór do projektu:

Chcesz wiedzieć więcej?

Regulamin naboru do projektu


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.