Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 

II Forum bibliotek powiatowych i pełniących zadania powiatowe


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie zaprasza kadrę zarządzającą bibliotek oraz instruktorów powiatowych na II Forum bibliotek powiatowych i pełniących zadania powiatowe, które odbędzie się w siedzibie WBP w Olsztynie na ul. 1 Maja 5 w dniu 28 lutego w godzinach 10:00-13:00. Szczegółowy program:

10:00-10:15Rozpoczęcie forum – Andrzej Marcinkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
10:15-10:30Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie na rzecz bibliotek publicznych w powiecie - przykłady współpracy – Kinga Groszkowska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
10:30-11:30Podsumowanie roku 2018 przez biblioteki powiatowe i pełniące zadania powiatowe
11:30-11:45Przerwa kawowa
11:45-11:55Oferta WBP dla bibliotek pełniących funkcje powiatowe – Adrianna Walendziak, Dział Analiz i Współpracy z Regionem WBP w Olsztynie
11:55-13:00Nowe zasady nadawania tytułu Bibliotheca Bona najlepszym bibliotekom w województwie warmińsko-mazurskim – dyskusja

Program forum

Formularz zgłoszenia (on-line)


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.