Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallBartek Niewiadomski  „Gwiazdy rocka i ekranu”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szanowni Państwo,

jak co roku pragniemy poinformować, że uruchamiamy proces zbierania danych statystycznych w formularzach AFB. Badanie przeprowadzane jest online po zalogowaniu się na stronę www.afb.sbp.pl (UWAGA! Zaleca się pracę w przeglądarce Mozilla Firefox). Osoby odpowiedzialne za badanie w poszczególnych placówkach logują się do systemu i przechodzą do wypełniania formularza za 2018 r. Prosimy o wypełnienie formularzy do 8 lutego 2019 r.

UWAGA! Formularze rejestracyjne bibliotek zachowują ważność, o ile dane biblioteki nie uległy istotnym zmianom (np. zmiana dyrektora, włączenie biblioteki w struktury innej instytucji kultury lub zmiana nazwy). W przypadku zmian w w/w zakresie niezbędna jest aktualizacja danych i wydrukowanie i przesłanie formularza rejestracyjnego do WBP w Olsztynie. Prosimy o przesłanie poprawionych formularzy rejestracyjnych do 8 lutego 2019 r.

Pod linkiem: INSTRUKCJA znajduje się dokument, który ułatwi Państwu poruszanie się w aplikacji.

Pod linkiem: WZÓR FORMULARZA znajduje się dodatkowy dokument opisujący zbierane dane ze wskazaniem definicji i porównaniem z badaniem K-03. Proszę o bardzo szczegółowe zapoznanie się z definicjami – nie wszystkie dane są tak oczywiste jakby wskazywała na to sama nazwa danej.

W sprawie AFBP w regionie warmińsko-mazurskim osobą do kontaktu jest wojewódzki administrator merytoryczny: Joanna Kaska, Dział Analiz i Współpracy z Regionem, e-mail: wspolpraca@wbp.olsztyn.pl lub telefonicznie: (89) 524 90 41.

z poważaniem
Andrzej Marcinkiewicz
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w OlsztynieThe Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 21.02.2020 r.