Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 


Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy arkusze do wpisania danych statystycznych z działalności bibliotek publicznych w 2018 r. Dane i informacje, o które prosimy, niezbędne są do sporządzenia sprawozdań, zestawień statystycznych i analiz dla potrzeb samorządu województwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz WBP w Olsztynie.

Prosimy pobrać i zapisać na swoim komputerze 3 pliki: Analiza 2018, Biblioteka 2018, Filia 2018.

Zapisane pliki prosimy wypełnić:
plik Analiza 2018 – jeden – uwzględniając w nim dane dla wszystkich bibliotek i filii całej jednostki,
plik Biblioteka 2018– dla biblioteki (uwaga część danych dotyczy całej jednostki),
plik Filia 2018 – osobno dla każdej filii.

Wypełnione pliki prosimy przesłać elektronicznie jako załączniki do e-maila do WBP w Olsztynie na adres wspolpraca@wbp.olsztyn.pl do dnia 16.01.2019 r. (analizę dodatkowo także pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn, z dopiskiem ANALIZA 2018).

Przypominamy, że osoba wypełniająca formularze bierze na siebie ostateczną odpowiedzialność za poprawność danych.

W prawidłowo wypełnionych formularzach nie powinny pojawiać się żadne komunikaty sugerujące błąd.

W przypadku kłopotów technicznych związanych z otwarciem, zapisem plików i użytkowanym oprogramowaniem prosimy o kontakt z Działem Automatyzacji Procesów Bibliotecznych: 89 524 90 43.

W przypadku pytań dotyczących zakresu wprowadzanych danych – z Działem Analiz i Współpracy z Regionem mailowo wspolpraca@wbp.olsztyn.pl, lub telefonicznie 89 524 90 38 – Joanna Burska, Joanna Cieślińska, 89 524 90 41 Elżbieta Maruszczak, Joanna Kaska.

Prosimy o kontakt każdorazowo kiedy będziecie mieli Państwo problem z wypełnianiem formularzy, jeszcze przed ich złożeniem. Ułatwi to i Państwu, i nam sprawne wypełnienie obowiązku sprawozdawczego w terminie.


Życzymy powodzenia


Dział Analiz i Współpracy z Regionem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.