Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Wystawa „Skarby Warmii” – możliwość wypożyczenia

Zapraszamy do wypożyczenia wystawy „Skarby Warmii”, która prezentuje charakterystyczne elementy dziedzictwa materialnego i niematerialnego Warmii: krajobrazu, architektury, zwyczajów świątecznych, tradycji kulinarnych, stroju ludowego, baśni i legend oraz gwary warmińskiej. Celem wystawy jest przypomnienie mieszkańcom Warmii, co wyróżnia ich krainę i jakie posiadają skarby kultury.

Zarówno dzieci jak i dorośli zdobędą wiele nowych informacji, które pozwolą im uważniej spojrzeć na otaczający rodzimy krajobraz, a także dostrzec unikalne brzmienie gwary warmińskiej poprzez zamieszczone na wystawie teksty gwarowe. Celem wystawy jest także zwrócenie uwagi na bogaty księgozbiór o wyjątkowych walorach kultury i tradycji Warmii oraz na regionalną ofertę edukacyjną WBP w Olsztynie.

Wystawa przygotowana została z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa ph. „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” i po raz pierwszy była prezentowana w dniach 9-17 września 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Wystawa składa się z 8 plansz o wymiarach 70x100x0,4 cm wydrukowanych na piance. Plansze można eksponować w ramach lub samodzielnie. Całość przygotowana jest do transportu w tece tekturowej o wysokości 80 cm.

Rezerwacji terminu wypożyczenia wystawy można dokonywać w Dziale Analiz i Współpracy z Regionem WBP w Olsztynie pod nr tel: 89 524 90 38, 41.

UWAGA! Odbiór i zwrot wystawy z siedziby WBP w Olsztynie we własnym zakresie (WBP w Olsztynie nie zapewnia transportu wystawy).

Aktualne rezerwacje:

Plansza tytułowa wystawy Aleje drzew Galonek Kłobuk
Czerwone dachy Nowelato Plince Plansza końcowa

The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.