Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallBartek Niewiadomski  „Gwiazdy rocka i ekranu”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Wystawa „Słowo ważna rzecz – druki reformacyjne w WBP w Olsztynie” – możliwość wypożyczenia

Wystawa ph. „Słowo ważna rzecz” przygotowana została w związku z obchodami 500-lecia Reformacji. Prezentuje kolekcję starych druków z okresu reformacji znajdujących się w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.

Celem wystawy jest ukazanie cennych zabytków piśmiennictwa z przełomu XVI i XVII w., w tym dzieł Marcina Lutra, Jana Kalwina, Jakuba Wujka z perspektywy wpływu ruchu reformacyjnego na rozwój sztuki drukarskiej, wzrostu znaczenia edukacji i języków narodowych w Europie oraz narodzin humanizmu. Wystawa ukazuje temat reformacji w wymiarze uniwersalnym, pozawyznaniowym, podkreślając rolę, jaką odegrała ona dla dzisiejszej nauki i kultury.

W celu zapewnienia spójności kompozycyjnej wystawy należy zachować kolejność prezentowanych plansz. Wystawa została zaprojektowana tak, aby możliwe było wystawienie jej części. W przypadku braku wystarczającego miejsca na całą ekspozycję można zrezygnować z wybranej pary plansz (z tym samym nagłówkiem).

Wystawa składa się z 10 plansz o wymiarach 84 cm x 116 cm.

Skan plansz

Wystawa pakowana jest do transportu w opakowanie o wymiarach: 86 cm x 18 cm x 18 cm (swobodnie mieści się w samochodzie osobowym).

Rezerwacji terminu wypożyczenia wystawy można dokonywać w Dziale Analiz i Współpracy z Regionem WBP w Olsztynie pod nr tel: 89 524 90 38, 41.

UWAGA! Odbiór i zwrot wystawy z siedziby WBP w Olsztynie we własnym zakresie (WBP w Olsztynie nie zapewnia transportu wystawy).

Aktualne rezerwacje:


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 21.02.2020 r.