Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szkolenie: "Nowe zasoby w bibliotekach - gromadzenie i statystyka"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w miastach, siedzibach powiatów nt. "Nowe zasoby w bibliotekach - gromadzenie i statystyka".
Program szkolenia będzie obejmował zagadnienia związane z obowiązującymi zasadami gromadzenia nowych zasobów w bibliotekach, danymi statystycznymi związanymi z tymi zasobami oraz ogólnymi podstawami statystyki bibliotecznej (w tym prawidłowe wypełnianie K-03 i omówienie najczęściej występujących problemów).

Terminy szkoleń do uzgodnienia. Informujemy, że istnieje możliwość organizacji szkolenia w Państwa bibliotece. Przewidywany czas szkolenia: 4 godz.


The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.