Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallAdam Wylic – „KK34”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szkolenie: Statystyki dla rzecznictwa

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Statystyki dla rzecznictwa”. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy na temat statystyki bibliotecznej oraz jej stosowania w zakresie rzecznictwa i promocji bibliotek.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w oparciu o adaptację na poziom regionalny kursu międzynarodowego pt. Statystyki dla rzecznictwa przygotowanego przez Sekcję Statystyk i Ewaluacji IFLA.

Jest to unikatowe szkolenie realizowane wyłącznie dla bibliotek publicznych naszego województwa.

Oferta szkoleniowa
The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 17.02.2020 r.