Downloads The Warmińsko-Mazurskie VoivodeshipGallery of the Old Town HallJarosaw Bujny – „ENDPOSTERS by BUJNY”

Poznaj lepiej nasz region:

 

Szkolenie: Zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zasad gromadzenia i pozyskiwania materiałów bibliotecznych, prowadzenia ewidencji zbiorów w bibliotece oraz zasad przeprowadzania kontroli zbiorów.

Oferta szkoleniowa

Formularz zgłoszenia

The Provincial Public Library in Olsztyn, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5 Instytucje
kultury
 Zasady przetwarzania
danych osobowych
Public Information Bulletin
Latest updating: 29.05.2020 r.