List do Twórców

Drodzy Twórcy!

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie chce umożliwić - młodym i nie tylko młodym - twórcom (poetom, malarzom, rzeźbiarzom, fotografom) zaprezentowanie swojej twórczości na specjalnie stworzonej w tym celu stronie Internetowej http://www.wbp.olsztyn.pl/forumart.

Zamiarem naszym jest nie tylko prezentacja, ale także forum dyskusyjne dotyczące form działalności przedstawionych przez twórców.

Chcemy, aby "Forum Artystyczne" stało się "miejscem" spotkań ludzi wrażliwych, którzy tworzą a także tych, których interesuje twórczość innych i chcieliby o niej wyrazić swoją opinię.

Zachęcamy do przysyłania nam Waszych prac (wierszy, opowiadań, piosenek, zdjęć obrazów), z których część moglibyśmy opublikować w Internecie - za Waszą zgodą. Otrzymanych tekstów, zdjęć nie zwracamy.

Mile widziane będą zwłaszcza wszelkie materiały i inicjatywy dotyczące regionu Warmii i Mazur.

Chcielibyśmy, aby w przyszłości możliwa była dyskusja na czacie z twórcami profesjonalistami. Jednakże głównie liczymy na Waszą inicjatywę i aktywność.

Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z nami, prosimy o kontakt