Dyskusyjne Kluby Książki
w województwie warmińsko-mazurskim

 

Alfabetycznie wg nazw gmin:

Alfabetycznie wg nazw miejscowości:


Filia w Baranowie Centrum Kultury „Kłobuk” - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki
Baranowo 29
11-730 Mikołajki
tel. 87 421 34 08
opiekun klubu dla młodzieży: Iwona Ałaj
e-mail: alaji@vp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Barcianach
ul. Kościuszki 2
11-410 Barciany
tel. 89 753 10 17
opiekunki klubu dla dorosłych: Alicja Szykiewicz, Jarosława Bera
e-mail: gbp_barc@wbp.olsztyn.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach
ul. Gen. Bema 23
11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 16 50
opiekun klubu dla dorosłych: Aneta Półkowska-Gałus
e-mail: mbpbart@wbp.olsztyn.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach - Oddział dla Dzieci i Młodzieży
ul. Ogrodowa 1a
11-200 Bartoszyce
tel. 89 763 65 16
opiekunki klubu dla młodzieży: Joanna Turuta, Janina Kozłowska
e-mail: junior@wbp.olsztyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Biskupcu
ul. Rynek 3
13-340 Biskupiec
tel. 56 474 79 56
opiekun klubu dla dzieci i dorosłych: Justyna Roznowska
e-mail: gbpbiskupiec@wbp.olsztyn.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie
ul. Katedralna 7
14-500 Braniewo
tel. 55 644 33 02
opiekunki klubów dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Elżbieta Jakubowska, Bożena Kruszczyńska
e-mail: mbpbran@wbp.olsztyn.pl

Filia w Dąbrowach Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozogach
ul. Mazurska 6
12-114 Rozogi
tel. 897226627
opiekun klubu dla młodzieży: Danuta Mrówka
e-mail: mrowkarozogi@wp.pl

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie
ul. Kościuszki 11c
14-120 Dąbrówno
opiekun klubu dla dorosłych: Barbara Cieślak
opiekun klubu dla młodzieży: Agnieszka Widźgowska
tel. 89 647 40 29
e-mail: gbp_dabrowno@wp.pl

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście
ul. Górna 1
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 616 15 91
opiekun klubu dla dorosłych: Barbara Skibińska
e-mail: b.skibinska@ckbdobremiasto.pl

opiekun klubu dla dorosłych: Alicja Bober
e-mail: a.bober@ckbdobremiasto.pl

opiekun klubu dla młodzieży: Barbara Opała
e-mail: obasia1@tlen.pl

Filia w Cerkiewniku Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście
Cerkiewnik 16
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 616 15 91
opiekun klubu dla dorosłych: Dorota Sznitowska
e-mail: d.sznitowska@ckbdobremiasto.pl

Filia w Orzechowie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście
Orzechowo 12
11-040 Dobre Miasto
tel. 89 616 15 91
opiekun klubu dla dorosłych: Dorota Sznitowska
e-mail: d.sznitowska@ckbdobremiasto.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie
ul. Wolności 64 A
13-200 Działdowo
tel. 23 697 20 43
opiekun klubów: w areszcie, dla dorosłych i młodzieży: Justyna Lytvyn
e-mail: biblioteka@mbpdzialdowo.pl

opiekun klubów dla dorosłych (UTW) i młodzieży: Ewa Sotomska
e-mail: ewasoto@go2.pl

opiekun klubów dla dzieci i młodzieży: Aleksandra Cybulska
e-mail: oddzial_dla_dzieci@mbpdzialdowo.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 1
12-120 Dźwierzuty
tel. 89 621 12 21
opiekun klubu dla dorosłych: Bożena Nadolska
e-mail: gbpdzwierzuty@wbp.olsztyn.pl

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
ul. Zamkowa 1
82-300 Elbląg
tel. 55 625 60 18
opiekun klubu dla dorosłych: Halina Samson
e-mail: h.samson@bibliotekaelblaska.pl

opiekun klubów dla dzieci i młodzieży: Małgorzata Adamska
e-mail: dzieci@bibliotekaelblaska.pl
tel. 55 625 60 23

opiekun klubu dla młodzieży: Aleksandra Rymkiewicz
e-mail: literacka@bibliotekaelblaska.pl
tel. 55 55 625 60 17

Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida
ul. Rodziny Nalazków 20
82-300 Elbląg
tel. 55 625 60 96
opiekun klubu dla dorosłych: Anna Romańczuk
e-mail: filia.nalazkow@bibliotekaelblaska.pl

opiekun klubów dla dzieci i młodzieży: Małgorzata Gwóźdź
e-mail: filia.nalazkow@bibliotekaelblaska.pl
tel. 55 625 60 95
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
ul. Armii Krajowej 17B
19-300 Ełk
tel. 87 621 80 89
opiekun klubu dla dorosłych: Justyna Rafałowska
e-mail: mbp@biblioteka.elk.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku
ul. Mickiewicza 35
11-500 Giżycko
tel. 78 531 92 10
opiekun klubu dla dorosłych: Ewa Petiuk
opiekun klubu dla młodzieży: Teresa Sienkiewicz
e-mail: mbpgiz@wbp.olsztyn.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo
14-407 Godkowo
tel. 55 249 76 21
opiekun klubu dla dorosłych: Anna Korzeniowska
e-mail: bpggod@wbp.olsztyn.pl

Biblioteka Publiczna w Gołdapi
ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap
tel. 87 615 48 70
opiekun klubu dla dorosłych: Małgorzata Kołtek
e-mail: bpgoldap@bpgoldap.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Górowie Iławieckim
ul. Sikorskiego 34
11-220 Górowo Iławieckie
tel. 89 761 16 80
opiekun klubu dla dorosłych: Wioletta Sosnowska
e-mail: bibliotekagorowo@gmail.com

Filia w Grabowie Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Grabowo 27
19-500 Gołdap
tel. 87 615 66 36
opiekun klubu dla dorosłych: Lucyna Świerzbin
e-mail: arnswald1@wp.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie
ul. Jagiellończyka 3
14-200 Iława
tel. 89 649 16 19
opiekun klubu dla dorosłych: Cecylia Makiewicz
e-mail: mbp@biblioteka.ilawa.pl

Biblioteka Publiczna w Jamielniku
ul. Szkolna 8/1
13-332 Jamielnik
tel. 56 47 220 15
opiekun klubu dla młodzieży: Elżbieta Olszta
e-mail: biblioteka.jamielnik@wp.pl

Filia w Kamionku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
Kamionek 25
12-100 Szczytno
tel. 89 624 13 92
opiekun klubu dla dorosłych: Katarzyna Napiórkowska
e-mail: kamionek25@op.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach
Kandyty 77
11-220 Górowo Iławeckie
tel. 89 761 93 09
opiekun klubu dla dorosłych: Jadwiga Pimpis
e-mail: gbpkand@wbp.olsztyn.pl

Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie
ul. Kazimierza Wielkiego 12
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 82 77
opiekun klubu dla dorosłych: Lidia Misiun
e-mail: fb3ketrz@op.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Kiwity
11-106 Kiwity
tel. 89 766 09 66
opiekun klubów dla dzieci i młodzieży: Jadwiga Błażewicz-Jędrych
e-mail: gbpkiwity@wbp.olsztyn.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach
ul. Wolności 16
11-430 Korsze
tel. 89 754 01 23
opiekun klubu dla dorosłych: Halina Wołodko
opiekun klubu dla dzieci: Elżbieta Kozłowska
e-mail: mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzętniku
ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik
tel. 56 474 44 99
opiekun klubu dla dorosłych: Marzena Wróblewska
e-mail: gbpkurzetnik@wp.pl

Gminne Centrum Kultury w Lelkowie
Lelkowo 17
14-521 Lelkowo
tel. 55 244 81 69
opiekun klubów dla dorosłych i młodzieży: Dorota Wieczorek
e-mail: gcklel@wbp.olsztyn.pl

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
ul. Zamkowa 2
13-230 Lidzbark
tel. 23 696 11 41
opiekun klubu dla dorosłych: Maria Zielińska
opiekun klubów dla dzieci i młodzieży: Edyta Marszak
e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera
ul. Ratuszowa 3
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 62 43
opiekun klubu dla dorosłych: Lucja Pawluszkiewicz
e-mail: gromadzenie.mbp@lidzbarkwarminski.pl

opiekun klubu dla młodzieży: Barbara Warcaba
e-mail: dzieci.mbp@lidzbarkwarminski.pl
tel. 89 527 07 63
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu
Lipowiec 20B
12-100 Szczytno
tel. 89 622 00 01
opiekun klubu dla dorosłych: Edyta Bednarczyk
e-mail: biblioteka.lipowiec@op.pl

Miejski Ośrodek Kultury Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Ruczyńskiego w Lubawie
ul. Kupnera 17
14-260 Lubawa
tel. 89 645 26 03
opiekun klubu dla dorosłych: Teresa Marchlewska
opiekun klubu dla młodzieży: Krystyna Sowińska
e-mail: biblubawa@wp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie
14-105 Łukta
tel. 89 647 50 80
opiekun klubu dla dorosłych: Jolanta Szyłejko
e-mail: bibliotekalukta@poczta.onet.pl

Centrum Kultury „Kłobuk” - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki
ul. Kolejowa 6
11-730 Mikołajki
tel. 87 421 61 46
opiekun klubu dla dorosłych: Renata Gawlińska,
opiekun klubu dla młodzieży: Ewa Kossewska
e-mail: bibliotekamikolajki@wp.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
ul. Ogrodowa 16
14-300 Morąg
tel. 89 757 43 76
opiekunki klubu dla dorosłych: Ewa Kośnik-Dąbkowska, Elżbieta Duch
e-mail: odd.morag@wbp.olsztyn.pl

Centrum Kultury i Turystyki Biblioteka Miejska w Mrągowie
ul. Warszawska 26
11-700 Mrągowo
tel. 89 743 34 57
opiekun klubu dla dorosłych: Maria Mikołajczyk
e-mail: ckit.wyp@interia.pl

opiekun klubu dla młodzieży: Urszula Śnietka
e-mail: oddzial@ckit.mragowo.pl
tel. 89 743 34 59
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy
ul. Zamkowa 2
13-100 Nidzica
tel. 89 625 20 57
opiekun klubu dla dorosłych: Maria Nasiadka
e-mail: mgbpnid@wbp.olsztyn.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Działyńskich 2a
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 474 27 01
opiekun klubów dla dorosłych i młodzieży: Aneta Rogowska
e-mail: biblmiejsknml@wp.pl

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Kopernika 6
19-400 Olecko
tel. 87 731 40 04
opiekunki klubu dla dorosłych: Katarzyna Jeżewska, Ewa Omilian
e-mail: biblioteka@przystanek.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. 89 524 90 41
opiekun klubu dla dorosłych: Olga Lipnicka
e-mail: dkk@wbp.olsztyn.pl

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Planeta 11
al. Piłsudskiego 38,
10-450 Olsztyn,
tel. 89 535 44 88
opiekun klubu dla dorosłych : Katarzyna Mierkowska
e-mail: kasia.mierkowska@planeta11.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku
ul. Ratusz 1
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 27 12
opiekun klubu dla dorosłych: Wioletta Dywizjusz
opiekun klubów dla dzieci i młodzieży: Grażyna Wilkowska
e-mail: mgbpolsz@wbp.olsztyn.pl

Filia w Olszynach Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
Olszyny 30
12-100 Szczytno
tel. 89 624 16 26
opiekun klubów dla dorosłych, dzieci i młodzieży: Jolanta Bogacka
e-mail: filia.olszyny30@op.pl

Centrum Kultury w Ostródzie Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 22
14-100 Ostróda
tel. 89 646 27 54
opiekun klubów dla dorosłych i dzieci: Anna Głowińska
e-mail: bibliotekaostroda@o2.pl

Biblioteka Publiczna w Pasłęku
Plac św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
tel. 55 248 30 55
opiekun klubu dla dorosłych: Aleksandra Podgórska
e-mail: bppaslek@poczta.onet.pl

Miejska Biblioteka w Pieniężnie
ul. Sienkiewicza 4
14-520 Pieniężno
tel. 55 243 61 77
opiekun klubu dla dorosłych: Lubomira Wacławska
e-mail: mgbppien@wbp.olsztyn.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu
Pl. Daszyńskiego 7 A
12-200 Pisz
tel. 87 423 27 97
opiekunki klubów dla dorosłych: Małgorzata Podsiad, Małgorzata Samsel
e-mail: dyrektor@biblioteka.pisz.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu
ul. Kolejowa 2a
11-440 Reszel
tel. 89 755 01 79
opiekun klubów dla dorosłych i młodzieży: Janina Fiedorowicz
e-mail: czytelnia-reszel@wp.pl

opiekun klubu dla dzieci: Aleksandra Dziemiańczyk
e-mail: mbpresz@wbp.olsztyn.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach Filia nr 2 w Rodnowie
Rodnowo 22
11-200 Rodnowo
tel. 89 761 55 80
opiekun klubu dla dorosłych: Urszula Duszkiewicz
e-mail: shladasz@gmail.com

Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
ul. Wyzwolenia 10
13-220 Rybno
tel. 23 696 64 67
opiekun klubu dla dorosłych: Bożena Szatkiewicz
e-mail: gbp.rybno@wp.pl

Biblioteka Publiczna w Rynie
ul. K. Świerczewskiego 2
11-520 Ryn
tel. 87 429 39 72
opiekun klubu dla dorosłych: Maria Tuczyńska
opiekun klubu dla młodzieży: Katarzyna Lubowiecka
e-mail: mgbpryn@wbp.olsztyn.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sępopolu
ul. Mostowa 3
11-210 Sępopol
tel. 89 761 32 07
opiekun klubu dla dorosłych: Danuta Cybula
e-mail: mgbpsepo@wbp.olsztyn.pl

Filia w Sterławkach Wielkich Biblioteki Publicznej w Rynie
Sterławki Wielkie 54
11-520 Ryn
tel. 87 421 45 58
opiekun klubu dla dorosłych: Krystyna Jowsa
e-mail: krystyna_jowsa@wp.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie
ul. Polska 8
12-100 Szczytno
tel. 89 624 23 15
opiekun klubu dla dorosłych: Monika Taradejna
e-mail: mbpszczytno@wp.pl

Filia w Szymanach Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu
Szymany 21
12-100 Szczytno
tel. 89 622 11 15
opiekun klubu dla dzieci: Danuta Orzoł
e-mail: gbp_lipowiec.dyrektor@op.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie
Świętajno 22
19-411 Świętajno
tel. 87 521 52 00
opiekun klubu dla dorosłych: Bożena Świderska
e-mail: gokswietajno@gmail.com

Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego Miasta i Gminy w Tolkmicku
ul. Świętojańska 21
82-340 Tolkmicko
tel. 55 231 61 54
opiekun klubu dla dorosłych: Barbara Łysko
e-mail: bpmigtolkmicko@onet.pl

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie
ul. Żeromskiego 2
11-600 Węgorzewo
tel. 87 427 20 92
opiekun klubu dla dorosłych: Dorota Bystra
e-mail: mgbp.dkk@wp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach
ul. Olsztyńska 29
11-500 Giżycko
tel. 87 428 01 91
opiekun klubów dla dzieci i dorosłych: Bożena Butkiewicz
e-mail: gbpwilkasy@wbp.olsztyn.pl

Filia w Woźnicach Centrum Kultury „Kłobuk” - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mikołajki
Woźnice 17
11-730 Mikołajki
tel. 87 421 36 10
opiekun klubu dla dorosłych: Anna Ciszewska
e-mail: annaciszewska1504@gmail.com

Filia w Zwierznie Biblioteki Publicznej Gminy Markusy
Zwierzno 32
82-325 Markusy
tel. 55 239 43 81
opiekun klubu dla dorosłych: Janina Luber
e-mail: fbzwierzno@wp.pl

Filia w Żurawcu Biblioteki Publicznej Gminy Markusy
ul. Kwiatowa 8
82-325 Markusy
tel. 55 239 43 82
opiekun klubu dla dorosłych: Danuta Jadańska
e-mail: fbzurawiec@wp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku
ul. Władysława Jagiełły 8 A
12-160 Wielbark
tel. 89 621 80 05
opiekun klubu dla dorosłych: Halina Rynkiewicz
e-mail: gbp_wielbark@wp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Gwiździnach
Gwiździny 123
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 472 88 38
opiekun klubu dla młodzieży: Jolanta Górtatowska
e-mail: biblioteka.gwizdziny@gck-mszanowo.pl