Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

KSIĄŻKOWY DETEKTYW NA TROPIE

cykliczny konkurs literacki


REGULAMIN


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie literackim „KSIĄŻKOWY DETEKTYW NA TROPIE” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
  2. „KSIĄŻKOWY DETEKTYW NA TROPIE” to zabawa literacka dla miłośników literatury. Głównym celem jest promocja czytelnictwa, poszerzenie wiedzy na temat literatury i jej twórców oraz zainteresowanie ofertą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
  3. Czas trwania: od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Konkurs skierowany jest do użytkowników WBP w Olsztynie. Na początku miesiąca organizator zamieści diagram z ukrytym imieniem i nazwiskiem pisarza oraz krótki tekst podający informacje z życia i twórczości tego autora. Zadaniem uczestnika zabawy jest podanie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz przesłanie jej drogą elektroniczną do organizatora.
  2. Formularz konkursowy dostępny jest na stronie internetowej konkursu www.wbp.olsztyn.pl/detektyw. Odpowiedzi należy dostarczyć do końca każdego miesiąca drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza online.
  3. Poprawne rozwiązanie oraz nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie internetowej biblioteki wraz z ogłoszeniem kolejnego tekstu konkursowego.
 3. NAGRODY
  1. Nagrodą miesiąca jest bon o wartości 50 zł do realizacji w PHD „Książnica Polska” Sp. z o.o. Otrzyma ją osoba, która poda poprawną odpowiedź. Jeżeli wpłynie kilka poprawnych odpowiedzi, zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.
  2. O wygranej laureat zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  3. Nagrody należy odebrać do 30 października 2018 r.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.