Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

UKRYTE MIĘDZY SŁOWAMI

cykliczny konkurs literacki


REGULAMIN


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w cyklicznym konkursie literackim „UKRYTE MIEDZY SŁOWAMI” organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
  2. UKRYTE MIĘDZY SŁOWAMI” to zabawa literacka dla miłośników literatury. Głównym celem jest promocja czytelnictwa, zainteresowanie ofertą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz poszerzenie wiedzy na temat literatury z różnych gatunków literackich.
  3. Czas trwania: od 02.05.2017 r. do 30.11.2017 r.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Konkurs skierowany jest do czytelników WBP w Olsztynie. Na początku miesiąca organizator zamieści tekst konkursowy. Zadaniem uczestnika zabawy jest odnalezienie w podanym tekście jak największej liczby tytułów książek będących w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i przesłanie ich do organizatora przez formularz konkursowy. Tytuły książek muszą brzmieć identycznie jak odnalezione fragmenty, jednakże bez uwzględnienia interpunkcji i zapisu małymi/wielkimi literami.
   W trakcie poszukiwań można posługiwać się katalogiem on-line biblioteki.
  2. Formularz konkursowy dostępny jest na stronie internetowej biblioteki www.wbp.olsztyn.pl/detektyw. Odpowiedzi należy dostarczyć do końca każdego miesiąca drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza online.
  3. Poprawne rozwiązanie oraz nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem kolejnego tekstu konkursowego.
 3. NAGRODY
  1. Nagrodą miesiąca jest bon o wartości 50 zł do realizacji w PHD „Książnica Polska” Sp. z o.o.. Otrzyma ją osoba, która poda największą liczbę prawidłowych tytułów. Jeżeli wpłynie kilka odpowiedzi podających tę samą liczbę tytułów, laureat zostanie wyłoniony w drodze losowania.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i  wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska na stronach internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w celach informacyjnych i promocyjnych.