2001 - 2002

Baza: Bibliografia Warmii i Mazur 2001-2002

Indeks: Szukaj

Szukasz: KRUK


          
Biskup z Mazur i jego przodkowie / Erwin Kruk.

Rozmowy pod koniec wieku : (2) / Hieronim Skurpski ; rozm. Erwin Kruk

Pełne zdarzeń życie łomżyńskiego pastora / Erwin Kruk

Emil Behring, dobroczyńca ludzkości / Erwin Kruk

Na co patrzyły oczy poetów / Erwin Kruk

Listy w sprawie przeszłości i własnej pamięci / Erwin Kruk

Życie nieobojętne i pełne historii / Erwin Kruk

Słowa prawdy po latach : zrzeszony dla Wolności i Niezawisłości / Zbigniew Kruk ; rozm. Sebastian Mierzyński

Życie nieobojętne i pełne historii / Erwin Kruk

Nasza gościnność wobec Lenza / Erwin Kruk

Nie tam : [wiersz] / Erwin Kruk

Widok z połowy lat pięćdziesiątych / Erwin Kruk

Pasym w różnych odmianach / Erwin Kruk

Jeden lud, cztery listy / Erwin Kruk

Uhonorowani olsztyniacy : po plebiscycie "Gazety" / MAC

Obywatel poeta : honorowy tytuł dla Erwina Kruka / MAC

Nasze zmagania z przeszłością / Erwin Kruk

Wokół świąt i dni powszednich / Erwin Kruk

Honory dla zasłużonych : ludzie : radni docenili ich osiągnięcia / Lech Kryszałowicz

Uhonorowani olsztynianie : uroczysta sesja Rady Miasta / Małgorzata Czyczło

Ostatni Mazur : laudacja wygłoszona na cześć Erwina Kruka przez Alicję Starkiewicz, przewodniczącą komisji kultury

Tak mówiło się w Ełku / Erwin Kruk

Nad komputerem i kartką papieru / Erwin Kruk

Zabawy przyjemne i pożyteczne bajki / Erwin Kruk

Nic wielkiego poza zdumieniem / Erwin Kruk

O nowościach z archiwum i Janie Szczechu / Erwin Kruk

Żale Ewy Turkowej i odrobina optymizmu / Erwin Kruk

Ludzie z okolic Pasymia / Erwin Kruk

Przypomnienie pisarza / Erwin Kruk

Więcej pytań niż odpowiedzi / Erwin Kruk

Świat zapisywany poza Olsztynem / Erwin Kruk

Próba własnego głosu / Erwin Kruk

Prawda was wyzwoli / ks. Jan Rosłan, Adam Jerzy Socha, ks. Benedykt Przeracki, Erwin Kruk, Irena Telesz, prof. Janusz Jasiński, dr Jan Chłosta, ks. Mirosław Hulecki

Potyczki kulturalne i inteligentne / Erwin Kruk

Przestrzeń między słowem a milczeniem / Erwin Kruk

Zapomniane sny Arno Holza / Erwin Kruk

Luteranie i metodyści / Erwin Kruk

Pożytki ze zwiedzania / Erwin Kruk

Drogi do literatury / Erwin Kruk

Pamięć na scenie obrotowej / Erwin Kruk

Książki i pisarze w latach siedemdziesiątych / Erwin Kruk

Niełatwe budowanie wspólnoty : rozmowy na koniec XX wieku : rozmowa z Erwinem Krukiem ; rozm. Tadeusz Szyłłejko

Wieś odległa i bliska jak dzieciństwo / Erwin Kruk

Wśród pochwał i zapomnienia / Erwin Kruk

Cienie i blaski środowisk kultury / Erwin Kruk

Gdybym urodził się przed stu laty. - Erwin Kruk

Wciąż trzeba żywego wiązania / Erwin Kruk

Twórca manipulowany / Andrzej Krajewski

Święto dobrej pamięci / Erwin Kruk

Stanisław Murzynowski, autor pierwszej ortografii / Erwin Kruk

Powrót do baśni / Erwin Kruk

Profesor z Gdańska i bajki / Erwin Kruk

Stan wojenny : 20 lat później / not. MAN

Pochwała powagi / Erwin Kruk

Kulturalne nagrody prezydenta Olsztyna / (tm)

Wybory i ewangelickie inicjatywy / Erwin Kruk

Ludzie listy piszą / Erwin Kruk

Kalendarz spraw Marcina Gerssa / Erwin Kruk

Wędrówki ze starym przewodnikiem / Erwin Kruk

Zimowe próby otwarcia / Erwin Kruk

"To wszystko - to mój list do świata / Erwin Kruk

Cudowne przemieszanie : Johannes Bobrowski (1917-1965) / Erwin Kruk

Ciało w powieści inicjacyjnej XX wieku / Anna Matysiak

Moje przygody z przekładami / Erwin Kruk

Świadek wśród swoich braci / Erwin Kruk

Tomasz Mann i konwulsje XX wieku / Erwin Kruk.

Malowanie portretu / Erwin Kruk

Literatura i jej okolice / Erwin Kruk

Pomnik Gizewiusza i pomnikowe dzieło / Erwin Kruk

Ewangelicy w Olsztynie / Erwin Kruk

Między Niemnem a Nogatem / Erwin Kruk

Z mikrofonem i piórem / Erwin Kruk

Nagrobek nauczyciela / Erwin Kruk

Nasi poprzednicy-domownicy wiary : ewangelicy w Olsztynie : z dziejów olsztyńskiej parafii / kjp

Rozsypane okruchy wspomnień / Erwin Kruk

Na trzecie tysiąclecie / Erwin Kruk

Warmia z oddali : odpominanie / Hubert Orłowski.

W Warszawie o Ewangelikach olsztyńskich

Mazury i regionalizm / Erwin Kruk // W : Regionalizm w Kościele, Kościół w regionie : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Księży Regionalistów, Gietrzwałd 24-26 września 1999 r. / rada redakcyjna Irena Modrzejewska [et al.] ; Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze".

Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980 : o tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń / Joanna Szydłowska.

Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1846-go roku przez X.[iędza] G.[ustawa] G.[izewiusza]. Cz. 2, Zapis słowny / oprac. i wstępem opatrzył Władysław Ogrodziński

Ewangelicy na Warmii i Mazurach : dzieje i współczesność : praca zbiorowa / pod red. Erwina Kruka.

Rośliny chronione w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej : przewodnik / Hanna Kruk.

Morąskie widoki / Erwin Kruk

Inny wizerunek pruskiego orła / Erwin Kruk

Powrót Herdera do Morąga / Erwin Kruk

Literatura i pamięć na pograniczu kultur : (Erwin Kruk - Ernst Wiechert - Johannes Bobrowski) / Elżbieta Konończuk.

Ten kraj pełen kras / Erwin Kruk

Falując na wietrze ? / Erwin Kruk

Pod nowym dachem / Erwin Kruk

Rozmowy na nowy wiek / Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski

Pieśni ludu znad górnej Drwęcy : w parafiach ostródzkiej i kraplewskiej, zbierane od 1836 do 1840 roku / Gustaw Gizewiusz ; z rękopisu oprac., wstępem i komentarzami opatrzyła Danuta Pawlak

Ślady artystów z przeszłości / Erwin Kruk

Marzenia językoznawcy / Erwin Kruk

Rzecz o imć Helwingu / Krystyna Jarosz, Jerzy Marek Łapo ; Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna", Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Na swojską nutę / Erwin Kruk

Znaki pamięci z szacunku / Erwin Kruk

Co będziemy obchodzić / Erwin Kruk

To byłby piękny album/ Erwin Kruk

Język w pruskiej szkole / Erwin Kruk

Kalendarz Olsztyna 2002, a w nim kalendarium, wiele ciekawych historii o dziejach miasta i jego mieszkańcach, także wieści innych oraz informacji bez liku a wszystko to w drugim roku XXI wieku / pod red. Tomasza Śrutkowskiego

Poeta i jego tajemice / Erwin Kruk

Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520-1621 : źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich / zebrał i oprac. Alojzy Szorc ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Teologii

Zmartwychwstały kraj mowy : literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych / Zbigniew Chojnowski.

Refleksje, rysunki, dziennik : Pluski - Psiabudka / Hieronim Skurpski.

Świątynie ewangelickie przekazane katolikom na Warmii i Mazurach w latach 1972-1992 / Jacek Maciej Wojtkowski

Społeczne tworzenie ojczyzn : studium tożsamości mieszkańców Mazur / Wojciech Łukowski

Swój, obcy, inny : z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej / Mieczysław Dąbrowski.

Książki pod choinkę / Erwin Kruk

Zapomniane miejsca spoczynku nie muszą być śmietnikiem / Erwin Kruk

Ewangelicy w Olsztynie : z dziejów parafii w latach 1772-2002 / Erwin Kruk.

W mieście nad Pregołą / Erwin Kruk

Warmia i Mazury. Pieśni doroczne i weselne = Warmia & Mazury. Part 1, Seasonal and wedding songs / Barbara Krzyżaniak, Aleksander Pawlak ; Instytut Sztuki. Polska Akademia Nauk

Przeciw zawodności naszej pamięci / Erwin Kruk

Czego życzyć więcej / Erwin Kruk. -

Bliski świat obcych stron / Erwin Kruk

Napisać we własnym imieniu / Erwin Kruk

Kościół przy olsztyńskim zamku / Erwin Kruk

Wśród krajobrazów i ludzi / Erwin Kruk

Sposób bycia na ziemi / Erwin Kruk

Warmiacy i Mazurzy : życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku : praca zbiorowa / pod red. Bogumiła Kuźniewskiego ; aut. B. Kuźniewski [et al.]

Mazurzy - tradycja i codzienność / wybór i posł. Andreas Kossert ; teksty z jęz. niem. przeł. Elżbieta Kaźmierczak, Wiktor Leder

Janusz Jasiński i Władysław Ogrodziński - honorowymi obywatelami miasta Olsztyna / Witold Gieszczyński

Skąd przychodzą Mazurzy ? / Erwin Kruk

Obcy wśród obcych - swojacy wśród swoich : materiały z konferencji - Węgorzewo, 16 listopada 2002 r. / Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna", Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

Erwin Kruk z nagrodą / MLB

Rodzinna wieś / Erwin Kruk

Po roku działalności MTE / Erwin Kruk

Na początku było słowo : spotkanie z Erwinem Krukiem / Ewa Kasprzycka

Kartki Mazurskie : Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie / red. E.K. [Erwin Kruk].

Ewangelicki Kościół Chrystusa Zbawiciela / Erwin Kruk

Informacje


          

Wstecz  Start  Informacje  WBP w OlsztynieProgram MAKWWW, wersja 1.46 z dnia 03.02.2012 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Zakład Technologii Informatycznych 10-117 OLSZTYN, ul. 1 Maja 5
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa