VII.Popularyzacja czytelnictwa w bibliotekach publicznych
województwa warmińsko-mazurskiego .

 

Manifest bibliotek publicznych IFLA/UNESCO mówiąc o misji biblioteki publicznej przedstawia "kluczowe zadania z zakresu informacji, edukacji i kultury, które powinny stanowić rdzeń usług" tych placówek, m.in.:

 1. Kształtowanie i wyrabianie nawyków czytelniczych dzieci od najwcześniejszych lat.
  Stymulowanie wyobraźni i twórczości dzieci i młodzieży.

Spotkania autorskie, promocja książek:

K. Grochola spotkała się z czytelnikami MBP w Bartoszycach oraz MBP w Szczytnie.

MBP w Szczytnie zorganizowała również spotkanie z J.L. Wiśniewskim autorem "Samotności w sieci", "Zespołów napięć"; odbyła się dyskusja pisarza i jego czytelników na temat internetu, miłości, kulisów pisania książek.

Ponadto J.L. Wiśniewskim gościł również w Bibliotece Elbląskiej.

W MBP w Braniewie odbyło się spotkanie z D. Lisem, braniewskim literatem, nauczycielem języka polskiego.

Biblioteka Elbląska gościła J. Siedlecką, reporterkę, pisarkę, autorkę głośnych autobiografii "Jaśnie Panicz", "Pan od poezji", "Mahatma Witkac..."; B. Paul autorkę książki "Nasza Boskość"; W. Piasecką, bajkopisarką. W ramach realizacji projektu "Wakacje - z ekonomią na ty - Ekonomiczny kalejdoskop" zorganizowano spotkanie z G. Szczodrowskim, autorem książki "Polski system podatkowy. Strategia transformacji" a uczestnicząca w realizacji projektu BPMG w Tolkmicku z L. Domańską, autorką książki "Deprywacja potrzeb byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej".

W MGBP w Piszu gościła M. Fox, W. Chotomską, G. Betko-Serafin, autorką książki dla najmłodszych "Za siódmą chmurką" pochodząca z Suwałk.

W CKiS MBP w Ostródzie odbyło się spotkanie z dr H. Murawską socjologiem oraz zorganizowano wieczór literacki poświęcony T. Stępowskiemu, pisarzowi z Ostródy.

W MBP w Giżycku o poezji literaturze dyskutowano z lokalną poetką D. Łepkowską.

MBP w Ełku była współorganizatorem spotkań z aktorką B. Tyszkiewicz, pisarką D. Terakowską, z poetą ks. J. Sikorą.

W MGBP w Lidzbarku Welskim H.J.Wiśniewska, poetka z Działdowa, współautorka ciechanowskich i działdowskich almanachów poezji, zaprezentowała swoje utwory, opowiedziała o pracy twórczej oraz udzieliła rad piszącym wiersze, zebrała prace w celu ich prezentacji w czasopismach lokalnych.

W MGBP w Kisielicach W. Chotomska wręczała nagrody laureatom konkursu plastycznego "Ilustracja do książki Wandy Chotomskiej". W. Chotomska prezentowała również w BPMG w Mikołajkach swoje najnowsze przedsięwzięcie, jakim jest opracowany przez nią "Zbiór legend", w którym znalazła się również związana z Mikołajkami "Legenda o sielawowym królu".

W MBP w Morągu gościli: K. Gałczyńska, E. Kruk, W. Piasecka.

Czytelnicy BPMG w Olsztynku spotkali się z autorami książki "Warmiacy i Mazurzy" J. Wieczerzakiem i B. Kuźniewskim; podjęto temat w jaki sposób zachęcać i zapoznawać młodzież z historią, tradycją i kulturą regionu.

Dzięki Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gołdap i A. Onichimowska gościła w GBP w Dubeninkach.

W GBP w Wydminach zorganizowano spotkanie z M. Fox. W związku z tym zakupiono kilka pozycji tej autorki, przeprowadzono promocje książek wśród młodzieży. Zorganizowano wystawę książek M. Fox, o M. Fox, rozwieszono streszczenia powieści w różnych miejscach biblioteki.

MBP w Braniewie zorganizowano promocję:

GBP w Braniewie promowała książkę D. Lisa "W pajęczynie granic"; H. Tyszkiewicz "Legendy".

Biblioteka Elbląska zorganizowała promocję książki A. Michałka "Mehmed Zdobywca", w ramach której odbyło się spotkanie z autorem połączone z wystawą jego grafik, zajęcia seminaryjne z młodzieżą "Historia na wesoło" prowadzone przez A. Michałka, pokaz walk historycznych w wykonaniu Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej oraz impreza "Spotkanie ze średniowieczem".

W BP w Pasłęku promocja książki "Aktualność kultury klasycznej" połączona była ze spotkaniem z ks. dr. J. Kożuchowskim, filozofem, znawcą i popularyzatorem poglądów i twórczości niemieckiego filozofa J. Piepera.

W MBP w Kętrzynie odbyły się promocje książek kętrzyńskiego historyka J. Prochwicza "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939" i "Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 r.".

MBP w Ełku zorganizowała promocję książki ełczanina M. Olszewskiego "Do Amsterdamu" we współpracy z Wydawnictwem Znak, które nagrodziło te pozycję za debiut prozatorski roku oraz zorganizowała spotkanie z Z. Nasierowską połączone z promocją książek "Gwiazdka Wielkanocna", "Fotonostalgia".

W GBP w Starych Juchach odbyła się promocja książki ks. J. Sikory "Pęknięte lustro".

W ramach cyklu "Teatr przy stoliku", w wykonaniu aktorów Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie, czytelnicy mieli możliwość obejrzenia spektakli: P. Sauvil "Słońce dla dwojga" (MBP w Bartoszycach, BP w Pasłęku); W. Gibson "Dwoje na huśtawce" (BP w Pasłęku, MBP w Szczytnie); E.E. Schmitt "Wariacje enigmatyczne" (MBP w Bartoszycach).

Duży rozgłos ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom", programy i audycje poświęcone książkom i czytelnictwu sprawiły, że ta forma popularyzatorska na stałe włączona została w kalendarz imprez bibliotecznych. Bibliotekarze zgodnie podkreślają fakt, że akcja ta miała znaczący udział w upowszechnianiu czytelnictwa i zainteresowania działalnością biblioteczną, szczególnie wśród najmłodszych czytelników i ich rodziców. Zauważono wyraźne ożywienie czytelnictwa dziecięcego. Najaktywniejszą grupę stanowili czytelnicy do 10 roku życia. Z większych imprez wyróżnić można:

MBP w Bartoszycach zorganizowała cykl imprez ph. "Turniej rodzin czytających - poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato". Poszczególne spotkania prowadzili bartoszyccy twórcy, redaktor "Gońca Bartoszyckiego", ksiądz, aspirant policji, instruktor Bartoszyckiego Domu Kultury. MBP w Działdowie nawiązała aktywną współpracę z Fundacją ABCXXI. Biblioteka propagowała na swoim terenie programy Fundacji: "Klub czytających przedszkoli", "Czytające szkoły", "Czytajmy razem". MGBP w Nidzicy zorganizowała festyn czytelniczy, w którym m.in. uczestnicy przedstawili krótkie programy artystyczne, odbył się quiz o tematyce regionalnej ph. "Nidzica i okolice", wystąpił olsztyński "Teatr za dwa grosze". Biblioteki Publiczne Gminy Elbląg zorganizowały II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, w którym udział wzięli m. in. starosta elbląski pan Sławomir Jezierski oraz radna gminy Elbląg pani Ludwika Cieciora. Niezwykłym wydarzeniem w dziejach Biblioteki Publicznej w Komorowie Żuławskim była nieoczekiwana wizyta niemieckiego pisarza, laureata literackiej Nagrody Nobla Güntera Grassa wraz z małżonką Ute i przyjaciółmi. Autor podpisał swoją książkę "Blaszany Bębenek" oraz wpisał się do bibliotecznej kroniki. MBP w Działdowie zorganizowała II Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Współorganizatorami przedsięwzięcia były szkoły podstawowe i przedszkola. Biblioteka otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepiej przeprowadzoną imprezę. Dyplom uznania odebrała E. Sotomska, dyrektorka biblioteki.

Imprezy cykliczne:

MBP w Bartoszycach - II Międzyszkolny Plebiscyt na najpopularniejszą książkę. W konkursie uczestniczyły szkoły podstawowe i gimnazja. Wybrano 3 najpopularniejsze tytuły, które następnie były przedstawione przez uczestników w formie scenek teatralnych.

Biblioteka Elbląska - VII Elbląskie Spotkania z Poezją. Współorganizatorem Spotkań było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Elblągu. Program obejmował: warsztaty poetyckie, występ chóru Stowarzyszenia Miłośników Muzyki "Cantata", wieczór autorski P. Sommera i J. Jarniewicza, biesiadę poetycką oraz "Turniej Jednego Wiersza o Laur Dojrzały".

MGBP w Piszu - cykl spotkań "Ranki poetyckie", które zostały zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem "Leśniczówka Pranie" oraz Domem Kultury w Rucianem-Nidzie. Ideą "Ranków" było pokazanie jak tworzone są kanony literackie, jak powstaje literatura i poezja. Gośćmi "Ranków" byli: J. Napiórkowski, poeta, tłumacz, autor szkiców literackich, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP), autor tomików poezji: "Lodowiec", "Wiersze Nowojorskie", "Bezdomny Kolorem", "Rozjaśnienia", "Podróż na trąbie"; S. Dłuski, laureat wyróżnienia im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Nagrody Miasta Rzeszowa, członek SPP, autor tomików poezji "Stary dom", "Dom i świat", "Samotny zielony krawat", "Elegie dębowieckie"; W. Kudyba, poeta, doktor nauk humanistycznych KUL, wykładowca Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu; K. Kuczkowski, poeta, autor szkiców, recenzji literackich i muzycznych, założyciel czasopisma literackiego "Topos", autor tomików poezji m. in. "Anioł i góra", "Tlen", "Wieża widokowa", jeden z inicjatorów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilke.

MBP Biskupiec - 3 edycja konkursu fotograficznego "Biskupiec w fotografii" pt. "Szukamy kapliczek warmińskich".

MBP w Morągu - "Podróże w literaturze", w ramach których odbyły się:

MBP w Barczewie - cykl spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi mieszkańcami gminy Barczewo oraz pisarzami olsztyńskimi, m.in. T. Huścią, Barczewianinem Roku.

GBP w Rybnie - IV Powiatowy Konkurs na Kartkę Wielkanocną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli.

Inne:

Bibliotekarze MGBP w Piszu, z okazji Dnia Dziecka, pełnili dyżur w Powiatowym szpitalu w Piszu na Oddziale dziecięcym, gdzie czytali dzieciom książki, organizowali gry i zabawy. Dyrektorka Biblioteki A. Błaszczyk wraz z burmistrzem miasta i gminy Pisz A. Szymborskim odwiedzili oddział położniczo-noworodkowy w piskim szpitalu wręczając mamom w prezencie książki znanych polskich autorów dla dzieci z gratulacjami i zaproszeniem do biblioteki.

Iławskie CKiS Biblioteka Miejska zorganizowała cykl zajęć z malarzem amatorem S. Jakimczykiem "Razem do pędzla", gdzie zaprezentowano różne techniki plastyczne, głównie dla dzieci specjalnej troski z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie.

W GBP w Gronowie Elbląskim odbył się "Festyn Biblioteczny", na którym można było obejrzeć występy taneczne uczniów gimnazjum i Ośrodka Wychowawczego z Kamienicy Elbląskiej oraz grupy młodzieży z Domu Kultury z Dzierzgonia oraz wziąć udział w zabawie tanecznej z zespołem "Aplauz", w konkursie sprawnościowym dla dzieci i dorosłych oraz w konkursie piosenki "Lato, wakacje...".

Przy BPG Lidzbark Warmiński działa teatrzyk kukiełkowy, którego członkowie sami wykonują kukiełki, stroje i scenografię do przedstawień. Pokazano spektakl "Dzień Ziemi" oraz "Skrzaty w bibliotece".

W GBP w Łukcie można było obejrzeć przedstawienie "Harry Potter na wesoło". Grupa dzieci zaprezentowała swoją wersję tej poczytnej książki, do której samodzielnie ułożyły teksty piosenek, scenariusz oraz wykonały stroje i przygotowały scenografię.

2003 - Rok Gałczyńskiego:

W MBP w Braniewie odbył się konkurs literacki pt. "Konstanty Ildefons Gałczyński. Życie - Działalność - Twórczość 1905-1953" dla uczniów szkół średnich. Zakończeniem konkursu był odczyt W. Kassa "Kto stworzył Leśniczówkę Pranie".

W MBP w Bartoszycach W. Kass wygłosił prelekcję "Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu".

MGBP w Węgorzewie ogłosiła powiatowy konkurs plastyczny pt. "Zaczarowany Konstanty". Prace oceniane były przez węgorzewskich plastyków.

W MGBP w Piszu można było uczestniczyć w cyklu spotkań poświęconych wykorzystywaniu twórczości K.I. Gałczyńskiego przez współczesnych twórców "Jesienne spotkania z Gałczyńskim". Gościem honorowym była O. Lipińska, reżyser i satyryk. Zaprezentowane zostały fragmenty "Kabaretu Olgi Lipińskiej", w których autorka wykorzystała teksty Gałczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz, mieszkańcy, uczniowie szkół średnich, grupy teatralne ze szkół średnich z Orzysza i Białej Piskiej. Kolejnymi gośćmi byli: W. Kass, dyrektor Muzeum K.I.Gałczyńskiego w Praniu, poeta wygłosił referat "Relacja Gałczyński - Miłosz, wokół Poematu dla zdrajcy"; A. Szymańska, poetka, autorka 11 zbiorów wierszy, m. in. "Niebo codzienności", "Nagła wieczność", "Do krwi", recenzentka, autorka szkiców, zajmująca się również przekładami poezji z języka macedońskiego, serbochorwackiego, rosyjskiego i francuskiego; Z. Chojnowski, poeta, krytyk literacki, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, opublikował m. in. "Śniardwy", "Cztery strony domu", "Przedświt", "Mam pytanie", wydał monografie M. Kajki, J. Iwaszkiewicza, A. Kamieńskiej. Na spotkaniu mówił o pobycie Gałczyńskiego na Mazurach a także o wpływie poety na własną twórczość.

MGBP w Nidzicy zorganizowała konkurs ph. "Szczęśliwy naród, który ma poetę".

W BP w Pasłęku odbył się konkurs "Serwus, Konstanty", który dotyczył życia i twórczości i był przeznaczony dla uczniów szkół średnich. Celem było szerzenie kultury czytelniczej oraz zaangażowanie czytelników w odbiór poezji. Laureaci pojechali na wycieczkę do leśniczówki Pranie.

MBP w Szczytnie zorganizowała turniej wiedzy o życiu i twórczości K.I. Gałczyńskiego oraz konkurs recytatorski "Zaczarowana poezja K.I. Gałczyńskiego".

BPMG w Tolkmicku zaproponowała konkurs czytelniczy "O, zielony Konstanty...", poprzedzony spotkaniem z córką poety K. Gałczyńską.

W MBP w Reszlu odbył się cykl imprez poświęconych K.I. Gałczyńskiemu, w ramach których odbyły się lekcje biblioteczne: "Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia", "Mistrz Ildefons", konkursy recytatorskie, spotkania ph. "Gałczyński po latach", "Poznajemy życie i twórczość K.I. Gałczyńskiego", zorganizowano wystawę "Gałczyński na Mazurach".

MGBP w Lidzbarku Welskim zaproponowała konkurs recytatorski w dwóch kategoriach wiekowych oraz wystawę "Czeladnik u Kochanowskiego" i "Zaczarowany Konstanty".

MBP w Morągu zorganizowała "Morąskie spotkania z zielonym Knstantym", w tym:

W MGBP w Dobrym Mieście odbyła się impreza popularyzująca życie i twórczość K. I. Gałczyńskiego "Nie tylko zaczarowana dorożka", której towarzyszyła wystawa "Rok 2003 Rokiem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego".

BPG Gietrzwałd ogłosiły gminny konkurs recytatorski "Mój ulubiony utwór poetycki dedykuję...", którego celem było propagowanie poezji K.I. Gałczyńskiego i innych poetów.

W BPG Nowomiejskiej w Gwiździnach odbyła się wieczornica poetycka "Wspomnijcie mnie czasem pięknie" wzbogacona wystawkami.

 1. Stwarzanie możliwości rozwoju osobistego.
  Organizowanie dostępu do form wypowiedzi kulturalnej wszystkich rodzajów sztuki.

Tematyka Unii Europejskiej:

MGBP w Nidzicy skierowała do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych konkurs "Z Nidzicą do Europy", który polegał na wykonaniu plakatu przedstawiającego wizję miasta po wejściu do Unii Europejskiej.

MBP w Giżycku zorganizowała konkurs wiedzy o UE dla uczniów gimnazjum w celu rozbudzenia zainteresowania problematyką integracji europejskiej i roli Polski w tym procesie.

W MBP w Piszu odbyła się "Debata Unijna" we współpracy z Muzeum Ziemi Piskiej, zorganizowana przed ogólnopolskim referendum unijnym. Wzięli w niej udział zwolennicy i przeciwnicy przystąpienia Polski do UE: H. Gotowicz (radna Miasta i Gminy Pisz), B. Nowicki (radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Ligi Polskich Rodzin), M. Synowczyk (członek Samoobrony), J. Zarzecki (pełnomocnik burmistrza Miasta i Gminy Pisz z Platformy Obywatelskiej). Spotkanie prowadził R. Lesicki redaktor Radia Olsztyn. Podczas debaty poruszono problemy dotyczące czterech zagadnień: polityka zagraniczna, gospodarka regionalna, kultura, nauka. Ponadto w debacie uczestniczyli mieszkańcy Pisza i przedstawiciele władz samorządowych wraz z burmistrzem A. Szymborskim.

W MBP w Reszlu działało Biuro Informacji Europejskiej, przeprowadzono szereg lekcji o tematyce unijnej: "Młodzież w Unii" (możliwości nauki w krajach UE, programy pomocowe dla młodzieży), "Wczoraj, dziś i jutro Unii Europejskiej", "Unia bez tajemnic". Podsumowaniem lekcji był konkurs wiedzy o UE ph. "Otwieramy drzwi Europie".

W GBP w Świątkach odbyła się debata "Wspólna Europa?" zakończona referendum zorganizowanym przez bibliotekę i gimnazjum.

Imprezy cykliczne:

Biblioteka Elbląska otworzyła "Salon Polityki". Jest to projekt, którego celem jest organizacja spotkań ze znanymi i cenionymi polskimi działaczami na rzecz rozwoju kultury, koncertów artystycznych, wystaw, konferencji oraz wykładów, które mają podnieść poziom wiedzy z zakresu problematyki społecznej, kulturalnej i naukowej oraz wpływać na integrację grup społecznych. Moderatorem spotkań jest M. Pęczak, redaktor działu społecznego tygodnika "Polityka". Inauguracja "Salonu Polityki" odbyła się 8 października. W spotkaniu udział wzięli J. Baczyński, redaktor naczelny "Polityki", redaktorzy J. Żakowski, K. Mroziewicz, M. Pęczak oraz profesor W. Władyka. W kolejnych spotkaniach gośćmi byli: pisarz, felietonista i scenarzysta filmowy J. Pilch, M. Klimczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, M. Jagiełło, dyrektor Biblioteki Narodowej.

Oleckie Centrum Kultury Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna kontynuowała cykl spotkań "Twórcy Ziemi Oleckiej". Gośćmi byli: G. Serafin autorka książek dla dzieci "Za siódmą chmurką"; T. Gryczan, podczas spotkania odbyła się promocja jego wspomnień "Osiemdziesiąt lat mojego życia".

W ramach V Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny ph. "Ojciec w rodzinie" MBP w Szczytnie zorganizowała imprezę "Zabawy z tatą"; BPMG w Tolkmicku - wystawę pt. "Odpowiedzialne ojcostwo", w ramach której zaprezentowano pozycje książkowe, artykuły oraz zestawienia bibliograficzne; MBP w Reszlu - konkurs plastyczny "Mój tata i ja" oraz wystawę "Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej na przestrzeni wieków".

MBP w Morągu kontynuowała cykl wykładów i wystaw tematycznie związanych z historią i kulturą narodu polskiego w aspekcie ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym "A to Polska właśnie", w ramach zorganizowano:

BP w Rynie z okazji Dnia Ziemi zorganizowała imprezę ph. "Myśleć globalnie, działać lokalnie" z myślą o edukacji ekologicznej społeczeństwa, w ramach której: Koło Przyjaciół Biblioteki zaprezentowało teatrzyk satyryczno-ekologiczny pt. "Kowalscy na Mazurach", sześciolatki z przedszkola wystąpiły z inscenizacją pt. "Jutro znów zaświeci słońce", gimnazjaliści przedstawili "Ekologiczną zemstę", przenosząc bohaterów komedii w czasy Aleksandra Fredry. Imprezę uświetniła wystawa książkowa pt. "Człowiek jest częścią przyrody i nie może o tym zapomnieć".

Podczas ferii można było w MGBP w Dobrym Mieście spotkać się i porozmawiać z lekarzem weterynarii, panią leśnik; wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez ratowników PCK oraz w warsztatach z udziałem pracownika MONAR-u.

GBP w Kalinowie zorganizowała cykl spotkań z zakresu poradnictwa rodzinnego. Odbyły się prelekcje, wykłady, odczyty, indywidualne rozmowy na temat rodziny, wychowania w rodzinie, samowychowania. Podbudowane to było tematycznymi wystawkami książek.

GBP w Rozogach - XVI Konkurs Recytatorski "Warmia i Mazury w literaturze". Do konkursu przystąpiły gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark, Szczytno oraz kurpiowska gmina Myszyniec. Konkurs od kilku lat uświetnia swoim występem aktor Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie C. Ilczyna.

Konkursy:

MBP w Bartoszycach - konkurs fotograficzny "Poznawaj i fotografuj zabytki swojego miasta, regionu" zorganizowany we współpracy z bibliotekami z Rosji (Bagrationowsk, Pioniers) mający na celu poznawanie zabytków, przyrody regionu. Zorganizowano wystawę prac.

MBP w Kętrzynie - konkurs poetycki "Wszystko jest poezją" dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którego celem było rozbudzanie wyobraźni, dbałość o poprawność języka ojczystego.

BPG Elbląg - z okazji 30. rocznicy śmierci J. M. Szancera zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży "Gdybym był ilustratorem". Ideą było popularyzowanie literatury dziecięco-młodzieżowej, rozwijanie i kształtowanie zainteresowań plastycznych i literackich, rozwijanie czytelnictwa.

GBP w Rybnie - gminny konkurs rodzinny na szopkę bożonarodzeniową.

GBP Giżycko z siedzibą w Wilkasach - "Konkurs pięknego czytania", którego gościem honorowym był aktor J. Zelnik.

GBP w Barcianach - konkurs fotograficzny "Zdjęcia dziwne, śmieszne, ciekawe".

BPG Nowomiejskiej w Gwiździnach - konkurs "Świat baśni europejskiej" (Andersen, Perrault, Grimm, Wójcicki, Malicki, Markowska, Milska) dla uczniów klas IV szkoły podstawowej.

MBP Jeziorany - "Spotkania z poezją dziecięcą" - konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Wystawy:

MGBP w Węgorzewie - wystawa "Poznajmy się - poznając naszą kulturę" z okazji międzynarodowej konferencji "Rola Kulturalnej Tożsamości Mniejszości Narodowych w Proeuropejskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży", zorganizowanej przez Węgorzewskie Koło Ukraińców w Polsce pod patronatem Marszałka Senatu i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przy okazji odbywajacego się w Węgorzewie VIII Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych.

MGBP w Piszu - wystawa informacyjno-promocyjna Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu. Zaprezentowane zostały plakaty z kampanii antyalkoholowych i antynarkotykowych, świadectwa anonimowych alkoholików. OPiT przekazał bibliotece książki i dokumenty audiowizualne poruszające tematykę trudnych, życiowych problemów.

MBP w Nowy Mieście Lubawskim - cykl wystaw prac regionalnych twórców amatorów ph. "Ziemia nowomiejska w malarstwie i fotografii".

MBP w Kętrzynie - "Ekslibrisy Jana Pawła II - Papieża Polaka" - z okazji kętrzyńskich obchodów 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II zaprezentowano, z kolekcji J.T. Czosnyki z Wojcieszowa, 258 ekslibrisów 90 autorów z Polski i z zagranicy. Wydano katalog wystawy.

MBP w Reszlu

MGBP w Kisielicach

BG w Burkacie - wystawa eksponatów wykopalisk "Historia wsi Burkat" z XVII, XVIII wieku, z okresu Neolitu.

Inne:

Biblioteka Elbląska

MGBP w Piszu - "Rak - nie wyrok" - pod takim hasłem rozpoczęto cykl spotkań dla kobiet mających na celu promowanie zdrowego trybu życia i propagowanie wiedzy o zdrowiu kobiety. Podczas spotkania na pytania odpowiadał dr S. Falkowski ordynator oddziału położniczego piskiego szpitala oraz wolontariuszki z olsztyńskiego i warszawskiego Klubu Amazonek.

MGBP w Nidzicy zorganizowała happening "Żyjmy ekologicznie, rodzinnie i zdrowo", gdzie przedstawiono problem odpadów, ich ilości, sposobów utylizacji, składowania, szkodliwości. W trakcie imprezy organizowano różnego rodzaju konkursy i quizy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

BP w Pasłęku odbyły się zajęcia warsztatowe adresowane do uczniów kl. II-III szkół podstawowych ph. "Czy dymek papierosowy, to dymek dobry czy zły?", których celem było kształtowanie umiejętności chronienia się przed nałogiem.

MBP w Mrągowie - Oddział dla dzieci we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych i Dziennym Ośrodkiem Opieki Społecznej przygotował imprezę słowno-muzyczną przybliżającą dzieciom, w formie zabawy, tematykę Unii Europejskiej. W formie pytań i odpowiedzi na planszach przedstawiono wiadomości o UE; w strojach różnych narodów, w skeczach i piosenkach zaprezentowano kraj należące do Unii.

Iławskie CKiS Biblioteka Miejska

MBP w Szczytnie

MBP w Giżycku odbyły się zajęcia z biblioterapii ph. "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe" w celu przekazania właściwych norm zachowania i ukazania konsekwencji złego zachowania Do zajęć wykorzystano fragmenty książki M. Jaworczakowej "Oto jest Kasia".

MGBP w Dobrym Mieście - "Wakacje z ekonomią na ty". Poprzez wycieczki, konkursy, rozmowy, spotkania, wykłady, zajęcia warsztatowe uczestnicy projektu poznali wiele ekonomicznych tajników, miejsc takich jak NBP od kuchni, Ministerstwo Finansów, Giełda Papierów Wartościowych, Mennica Państwowa, Sejm, gmach Telewizji Polskiej, Centrum Informacji w Olsztynie, galeria "Obora" i Kalwaria w Głotowie.

GBP w Janowie z okazji Europejskiego Roku Niepełnosprawnych w połączeniu ze Światowym Dniem Inwalidy zorganizowała imprezę integracyjną "Człowieku jesteś mi bliski - powiedz osobie niepełnosprawnej i okaż to czynem". Zaproszono m.in.: członków Polskiego Związku Emerytów i Rencistów koła w Nidzicy i Janowie, władze powiatu nidzickiego i gminy Janowo, Janowiec Kościelny, przewodniczącą Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. Można było wysłuchać koncertu w wykonaniu młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Nidzicy.

Ponadto w bibliotece odbyło się seminarium "Korzenie. Tożsamość. Tradycja", którego uczestnikami byli ludzie związani z historią Janowa, pisarze i naukowcy opisujący dzieje Janowa, nauczyciele historii, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz gminnych, młodzież gimnazjalna. Uczniowie gimnazjum przygotowali przedstawienie o historii Janowa; odbył się konkurs historyczny "Czy znasz dzieje Janowa?" przeznaczony dla dzieci z klas V-VI szkoły podstawowej.

 1. Budowanie świadomości dziedzictwa kulturowego, uznania dla sztuki, osiągnięć naukowych i wynalazczości.
  Koncentrowanie się na dialogu międzykulturowym, popieranie różnorodności kulturowej środowiska.

MBP w Bartoszycach zaprezentowała wystawę warmińskiej twórczości artystycznej, m.in. czepce warmińskie, hafty, koronki, wycinanki, bieżniki.

W MGBP w Nidzicy odbył się cykl lekcji bibliotecznych o tematyce regionalnej "Spotkania z Kłobukiem", nawiązujących do tradycji i wierzeń naszego regionu. Program obejmował: wierzenia, przesądy, czary - zwyczaje z nimi związane na Warmii i Mazurach; wystawę Kłobuków autorstwa B. Bocian; dyskusję na temat czy warto kultywować tradycje regionalne; koncert melodii ludowych w wykonaniu skrzypka S. Jasińskiego.

W MBP w Nowym Mieście Lubawskim zaprezentowano cykl wystaw prac regionalnych twórców amatorów "Ziemia nowomiejska w malarstwie i fotografii", m.in. R. Dąbrowskiej, B. Ząbkiewicz. Do ciekawszej zaliczyć można wystawę prac wykonanych różnymi technikami (malarstwo, rysunek, haft, grafika, witraż, wyroby z masy solnej) związaną tematycznie ze sztuką sakralną "Tworzymy z myślą o Tobie Panie".

CKiS w Ostródzie Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała wieczór literacki poświęcony T. Stępowskiemu pisarzowi z Ostródy.

W Iławskie Centrum Kultury i Sportu Bibliotece Miejskiej odbyły się zajęcia edukacyjne związane z dziejami regionu, a szczególnie z jego najdawniejszymi czasami ph. "Z prahistorią za pan brat". Wspólnie z nauczycielem historii W. Gnieciakiem zorganizowano spotkanie gimnazjalistów ze studentem V roku historii UW-M S. Szczepańskim. Ukazano życie codzienne ówczesnego człowieka zamieszkującego region na przełomie wieków (okres od paleolitu do VII w.n.e.).

MBP w Szczytnie zorganizowała:

GBP w Jedwabnie z okazji "Święta ziemniaka i kapusty" przypomniała zwyczaje ludowe, m.in. jak przędzie się na kołowrotkach len i wełnę, omówiono budowę kołowrotka i zwyczaje panujące podczas przędzenia.

BPG Gronowo Elbląskie jako współorganizator gminnych dożynek zorganizowała konkurs wieńców i płodów rolnych oraz konkurs plastyczny "Żniwa", występy zespołów ludowych, pokaz tresury psów policyjnych, pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej.

MBP w Lidzbarku Warmińskim zaprezentowała wystawę haftu, wyszywanek, koronek oraz strojów warmińskich. Przedstawiono historię powstawania różnorodnych technik hafciarstwa w celu przybliżenia sztuki ludowej.

GBP w Rozogach odbyły się lekcje biblioteczne o tematyce regionalnej: sztuka wykonywania kwiatów z bibuły, wycinanki, przyśpiewki kurpiowskie.

Biblioteka Gminy Milejewo z okazji 700-lecia powstania Milejewa zorganizowała ekspozycję prezentującą legendy dotyczące regionu.

MBP w Ełku z okazji Roku Polskiego zaprezentowała w Varberg w Szwecji wystawę "Polska książka dla dzieci", gdzie można było obejrzeć fotogramy ilustracji książek dla dzieci, książki dla dzieci, prace plastyczne dzieci z Ełku, których tematyką byli bohaterowie polskich książek dziecięcych.

MGBP w Lidzbarku Welskim z okazji 55. rocznicy utworzenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zorganizowała Dni otwarte Biblioteki, podczas których można było obejrzeć wystawę "55 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku", skorzystać z internetu, odwiedzić punkt informacji o bibliotece oraz wziąć udział w konkursach czytelniczych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji kultury.

W GBP w Świątkach można było obejrzeć wystawę dokumentów i dawnych sprzętów użytkowych z okazji obchodów 660-lecia Świątek, wysłuchać odczytu prof. S. Achremczyka "Świątki i okolice na przestrzeni dziejów", obejrzeć prezentację Bazy Informacji Lokalnej Gminy Świątki. Wydano przewodnika po gminie Świątki "Najciekawsze zabytki architektoniczne i przyrodnicze", widokówki przedstawiających zabytki i krajobraz gminy.

 1. Zapewnienie dostępu wszystkich obywateli do wszystkich rodzajów informacji lokalnej.

Biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego mają możliwość realizowania tego zadania m.in. poprzez BIL: Bazę Informacji Lokalnej. Jest to projekt, którego celem jest pobudzanie lokalnych środowisk województwa warmińsko-mazurskiego do wykorzystania internetu dla prezentacji własnych osiągnięć. Bazy informacji lokalnej zapewniają użytkownikom łatwy dostęp do informacji ogólnych i szczegółowych o województwie we wszystkich dziedzinach życia (aktualności, informacje ogólne, administracja, organizacje społeczne i polityczne, służba zdrowia i opieka społeczna, handel i usługi, oświata kultura i sztuka, sport i turystyka, religia) a także umożliwiają poszukującym kontakt z interesującymi go osobami lub miejscowościami. Serwis służy zarówno mieszkańcom województwa jak i lokalnym władzom oraz pracownikom urzędów wszystkich szczebli. Obecnie dostępnych jest 41 baz, których zawartość można przeglądać pod adresem www.bil-wm.pl.

Projekt WPBP: Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna realizowany jest przez wszystkie biblioteki powiatu ziemskiego olsztyńskiego. WPBP działa w oparciu o media elektroniczne w szczególności o sieć Internet. Stworzono biblioteczne ośrodki informacji realizujące zadania w oparciu o bazę i zasoby wszystkich bibliotek gminnych z terenu powiatu. W internecie (www.wbp.olsztyn.pl/wpbp) uruchomiono dostęp on-line do bazy katalogowej WPBP zawierającej 37 434 dokumentów. Baza katalogowa umożliwia wyszukiwanie informacji poprzez następujące indeksy: autor; tytuł; ISBN/ISSN; hasło przedmiotowe; temat; słowo w tytule; wydawcy; numer inwentarzowy.

 1. Ułatwienie zdobywania i pogłębiania umiejętności informacyjnych i korzystania ze sprzętu komputerowego.

Raport ONZ mówi: "...niezbędne są określone działania, mające na celu włączanie krajów rozwijających się - a także biednych ludzi ze wszystkich regionów świata - do sieci globalnej". Biblioteki mogą to zadanie realizować udostępniając sprzęt komputerowy, dając dostęp do internetu. Do tego niezbędny jest odpowiednio przygotowany personel, który organizując różnorodne zajęcia będzie kształcił umiejętności użytkowników w zakresie wykorzystania nowych technologii, w przeciwnym razie sam wzrost liczby komputerów w bibliotekach nie będzie miał racji bytu.

Biblioteki publiczne województwa warmińsko-mazurskiego biorąc udział w projekcie BIS-Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa otrzymały sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz zapewniły bezpłatny dostęp do internetu. Projekt miał charakter kooperacyjny i integracyjny. Zaangażowanie do realizacji projektu zarówno instytucji kultury jak i władz lokalnych oraz łączących je nadrzędnych jednostek samorządowych i administracyjnych wpływało bardzo mobilizująco na lokalne środowiska, na ich aktywizację i motywację.

Realizacja projektu spowodowała wzrost świadomości poznawczej i umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii wśród społeczeństwa lokalnego a dzięki systemowi szkoleń organizowanych przez WBP w Olsztynie swoje kwalifikacje podnosili bibliotekarze, nauczyciele, urzędnicy i działacze samorządowi.

Działalność popularyzatorska bibliotek odgrywa ważną rolę w kształtowaniu i wyrabianiu nawyków czytelniczych, rozwijaniu wyobraźni, twórczości. Te najprostsze zajęcia, jak wspólne czytanie tekstów, wycieczki do bibliotek, konkursy, zajęcia plastyczne wbrew pozorom są niezbędne do zaszczepienia w człowieku fascynacji wiedzą, twórczością, czytaniem, bo to właśnie "czytanie, bardziej niż cokolwiek innego, pozwala kształtować i doskonalić te dyspozycje psychiczne i sprawności, których posiadanie jest koniecznym warunkiem czynnego uczestnictwa w życiu społecznym: wydajnego funkcjonowania we współczesnym przedsiębiorstwie i odpowiedzialnego współdecydowania o losach gminy, regionu i kraju" (K. Pomian: Czytam, więc myślę, Rzeczpospolita 2003 r. nr 81). Braku umiejętności czytania ze zrozumieniem nie zrekompensuje komputer z dostępem do internetu a wręcz przeciwnie to ona jest niezbędna do posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Trzeba zadbać o to, by czytelnicy widzieli różnice między "Panem Tadeuszem" A. Mickiewicza a "Panem Tadeuszem" A. Wajdy; między Trylogią H. Sienkiewicza a Trylogią J. Hoffmana, między "Nigdy w życiu" K. Grocholi a "Nigdy w życiu" R. Zatorskiego. Ekranizacje, choćby wybitne, nie mogą zastąpić czytania książek, mogą je jedynie wzbogacać.

cofnij