Bibliotheca Bona 2018

Od 2009 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przyznawała tytuł Bibliotheca Bona bibliotekom publicznym z regionu Warmii i Mazur w trzech kategoriach: bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i wiejskich. W 2018 r. przyznano w tych kategoriach tytuły Bibliotheca Bona Dekady. W 2019 roku zmieniliśmy formułę wydarzenia – pilotażowo tytuł zostanie przyznany w głosowaniu internetowym.

Wydarzenie składa się z dwóch etapów: powiatowego i wojewódzkiego, podczas których są wybierane najbardziej cenione biblioteki w poszczególnych powiatach (etap powiatowy), a następnie Bibliotheca Bona ciesząca się największym uznaniem w województwie (etap wojewódzki).


Etap I

Do 22 marca 2019 r. biblioteki powiatowe, pełniące zadania powiatowe oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie nominują biblioteki ze swoich powiatów.


Etap II

1-12 kwietnia 2019 r. każda z bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego może głosować raz dziennie na wybraną z nominowanych bibliotekę (z wyłączeniem bibliotek z własnego powiatu).


Pełny tekst Zasad przyznawania tytułu Bibliotheca Bona


Kliknij tutaj, żeby zobaczyć widok przykładowego zgłoszenia biblioteki do tytułu „Bibliotheca Bona 2018”.


Więcej szczegółów o historii tytułu Bibliotheca Bona